Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vermogen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
geldverkrijging en rentabiliteit;
de geldbesteding;


 

Algemeen:

Het vermogen van de onderneming is de koopkracht opgesloten in de kapitaalgoederen, verhoogd met de vorderingen en verminderd met de schulden.

Let op!
Het gaat hier niet over de aansprakelijkheid bij schulden.
zie  hiervoor de aansprakelijk tot in het prive-vermogen bij de verschillende ondernemingsvormen.

Liquiditeit:

Onder liquiditeit van een onderneming verstaan we de mate waarin een onderneming op elk gewenst moment in staat is aan zijn direct opeisbare verplichtingen te voldoen, met direct voorhanden zijnde of op korte termijn in geld om te zetten middelen.

Solvabiliteit:

Onder solvabiliteit van een onderneming wordt verstaan de mate waarin een onderneming bij liquidatie in staat is haar schulden te betalen uit de opbrengst van de kapitaalgoederen.
klik hier om naar boven te gaan


 

Geldverkrijging en rentabiliteit:

Bron: H.T.I Bedrijfseconomie   (afdeling:   calculatie in het bouwbedrijf)   scriptiefragment (solvabiliteit liquiditeit) HTI 1984
klik hier om naar boven te gaan 

De geldbesteding:


zie  voor materieel aanschaf en doorberekening aan de werken het onderdeel "Materieel algemeen".
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 23-12-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan