Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Atrium, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
aandachtspunten;

Is er bij een atrium sprake van een besloten of niet besloten ruimte ? 

Algemeen:

Een atrium was oorspronkelijk een open ruimte in het midden van een Oud-Romeinse woning.

zie   in het onderdeel "bouwkunst(geschiedenis), etc. - bouwstijlen"   bij het onderwerp
"de Etruskische bouwkunst"  het subonderwerp "Openbare gebouwen en woonhuizen".

en
bij het onderwerp "de Romeinse bouwkunst"  het subonderwerp "Woningen".

In dit atrium ontving men toen niet-intieme bezoekers.
In de bouwkunde wordt daarom thans met de naam atrium een centrale ruimte in een gebouw bedoeld welke zich voor de daarin bevindende vertrekken bevind, zodat deze van de ingang worden geisoleerd.

 

Zoals:  (bron tekst:   Standaard Encyclopedie - 1969}

In de particiliere woningen is de voornaamste functie van het atrium de binnenvertrekken te scheiden van de andere delen van het huis.
In kantoren, hotels en andere openbare gebouwen dient het atrium als wachtzaal voor de bezoekers en als verbindingsruimte tussen de verschillende vertrekken.
Noot !
Andere benamingen voor de hier genoemde ruimten, zoals hal, wachtruimte, etc. zijn normaliter gangbaarder dan de oude naam atrium.

Tegenwoordig is een atrium bijna altijd een overdekt (meestal) centraal deel van een gebouw (een binnenplein, binnenhof, etc) welke zich uitstrekt over meerdere verdiepingen.
klik hier om naar boven te gaan 

aandachtspunten:

Constructief zijn er, mits de te overspannen oppervlakte niet te groot wordt en het dak eenvoudig van vorm blijft, geen problemen te verwachten.

Is het dak niet eenvoudig van vorm dan zal men het probleem van regenwaterafvoer moeten oplossen, hetgeen zeer lastig kan zijn, aangezien men op eventuele benodigde spuwers en nooduitlaten meestal geen zicht heeft.
zie   voor de standaard hemelwater afvoer systemen het onderdeel "daken - algemeen".

Het dak boven het atrium zal meestal grotendeels uit glas bestaan, dat regelmatig gereinigd dient te worden. Dit kan soms lastig zijn.
zie   hiervoor het onderwerp "Gevels en daken - gevelonderhoud" van het onderdeel "buitenschil - onderhoud".
Dit geldt ook voor de binnenwanden van de atrium als zij niet van binnen- of van buitenuit simpel gereinigd kunnen worden.

Om zonnewarmte in de zomer tegen te houden is, naast de toepassing van speciale warmtewerende glassoorten, buitenzonwering noodzakelijk. Dit vergt ook onderhoud en in geval van mankementen moet de onderhoudsmonteur er ook bij kunnen.
zie   hiervoor het onderwerp "Werken op daken" van het onderdeel "daken - algemeen".

De brandwerendheid en brandveiligheid.
E.e.a. is afhankelijk van de grootte en de plaats van het atrium. Zie als voorbeeld het hier na volgend artikel (Is er bij een atrium sprake van een besloten of niet besloten ruimte ?).
zie   voor het onderwerp "Brandwerendheid van skelet en draagstructuur" het onderdeel "constructietechniek - algemeen".
zie   voor de onderwerpen "Brandpreventie en Brandblusinstallatie's" het onderdeel "installaties - brandpreventie".
zie   voor de onderwerpen "Vluchtwegen in gebouwen, etc." het onderdeel "ontwerpproces - algemeen".

Groen in gebouwen.
zie   het betreffende subonderwerp in het onderwerp "De tuin" van het onderdeel "ontwerpelementen - exterieur divers".
klik hier om naar boven te gaan 
Bron:   bouwblad ?? uit de jaren 80.

noot !
Gebouwafmetingen, -indelingen, bouwvoorschriften, normen, etc. veranderen in de tijd. Maar de uitgangspunten qua veiligheid en preventie zijn hetzelfde gebleven. Voorkom vernietiging door brand en vlucht, via de meest logische weg, op tijd.
Zie als voorbeeld het DGMR rapport F.2011.1584.00.R001 Onderzoek niet-besloten ruimten in relatie tot brandveiligheid uit 2015
bij de verwijzingen naar externe sites van derden.

 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-09-2019

 

 

klik hier om naar boven te gaan