Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Warmte/koude opslag in de bodem.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

wat is Warmte/koudeopslag en waar kan het worden toegepast ?; 

Wat is Warmte/koudeopslag ?

Warmte/koudeopslag in de Bodem is een energiezuinig alternatief voor warmte- en koudeopwekking door middel van respectievelijk verwarmingsketels en compressiekoelmachines.

Bij warmte/koudeopslag wordt gebruik gemaakt van grondwater dat in een groot deel van de Nederlandse bodem in watervoerende zandlagen (aquifers) aanwezig is. Door het boren van bronnen kan het grondwater opgepompt en na gebruik (onttrekken of toevoegen van energie) op een andere plaats weer teruggebracht (ge´njecteerd) worden.

warmtevraag koelvraag
afbeelding:   Warmte vraag in wintersituatie, koelvraag in zomersituatie.

zie voor documentatie geotherm bij verwijzingen naar externe sites van derden.

Energie uit de bodem kan op drie manieren worden gebruikt voor verwarming en koeling:

 • in combinatie met betonkernactivering,
 • met convectie
 • en met vloerverwarming en ľkoeling.
 • Bij betonkernactivering worden leidingen in de kern van de vloer of plafond aangebracht en niet in de dekvloer.
  Betonkernactivering is het be´nvloeden van de bouwmassa met als doel een aangenaam en weldadig binnenklimaat te creŰren.

  Bij vloerverwarming loopt het water door leidingen in de dekvloeren en bij convectie wordt gebruik gemaakt van ventilatieconvectoren.

Informatiepunt Warmte/koudeopslag in de Bodem = Minvrom'

Waar kan Warmte/koudeopslag toegepast worden ?

De Nederlandse bodem is voor het overgrote deel gschikt voor het toepassen van wamte/koude-opslag. Uitzonderingen zijn het zuiden van Limburg en delen in het noorden en het oosten van Nederland.
Zie het kaartje. (bron:  Informatiepunt Warmte/koudeopslag in de Bodem (Minvrom))

Daarnaast moet rekening gehouden worden met reeds aangelegde bronnen en drinkwater onttrekkingsgebieden.

Wanneer is warmte/koudeopslag momenteel (2007) kosteneffectief ?

Om warmte/koudeopslag kosteneffectief in te zetten is een bepaalde schaalgrootte nodig. Bij kantoorgebouwen met een omvang vanaf circa 2.500 m2 weegt de besparing op energiekosten op tegen de eenmalige hogere investeringskosten.

Voor de toepassing van warmte/koudeopslag gelden randvoorwaarden voor de afgifte-installatie in het gebouw. Daarom is het niet altijd mogelijk om in een bestaande situatie warmte/koudeopslag toe te passen.
Warmte/koudopslag is daarom het meest geschikt voor nieuwbouwsituaties en voor grootschalige renovaties.

Vergunning Grondwaterwet

De provincies bewaken de kwaliteit van het grondwater. Voor het gebruik van grondwater moet in het kader van de Grondwaterwet een vergunning aangevraagd worden bij de provincie. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de volgende aspecten:
 • De totale proceduretijd vanaf indiening tot en met de definitieve beschikking bedraagt circa zeven maanden.
 • Bij de aanvraag behoort een effectenstudie waarin de effecten van het gebruik van het grondwater op de omgeving zijn beschreven en berekend.
 • In het kader van de vergunningverlening vereisen de meeste provincies dat de energieopslag in balans moet zijn. Dezelfde hoeveelheid koude/warmte die onttrokken wordt, moet ook weer geladen worden. Bij de voorbereiding moet dit aspect goed in beeld gebracht worden.
 • Bij de vergunning behoren voorschriften met betrekking tot het gebruik. Zo dient bijvoorbeeld jaarlijks een rapportage verstrekt te worden met bepaalde (voorgeschreven) meetresultaten.

 •  

  Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
  dd: 20-12-2012

   

   
  klik hier om naar boven te gaan