Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Sanitair en bouwbesluit, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

bouwbesluit, etc;
miva toilet;


 

Bouwbesluit, etc:

Volgens het bouwbesluit moet in een woning, woongebouw, kantoor, etc. een toiletruimte, van bepaalde afmetingen aanwezig zijn. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als bestaand.

De afmetingen voor toiletruimten die in de bouwverordening worden genoemd verschillen per situatie. Zo gelden er voor de nieuwbouw andere afmetingen dan voor de bestaande bouw. Evenzo zijn de minimale afmetingen voor kantoortoiletten anders dan die van de woningbouw.

De afmetingen gelden alleen voor dat gedeelte van een toiletruimte dat gelegen is onder een vrije hoogte van 2100 mm. (Voor bestaande niet tot bewoning bestemde gebouwen gelden afwijkende hoogtematen.)

Als er in het toilet hangclosets worden toegepast dan zullen we rekening moeten houden met de ruimte die nodig is voor de inbouw, aangezien het Bouwbesluit hierin niet voorziet.

Ook het aantal toiletten dat minimaal aanwezig moet zijn is in het Bouwbesluit geregeld. Dit is in het algemeen gerelateerd aan de grootte van het betreffende gebouw, woning, woongebouw, kantoor, etc.

overzicht afmetingen volgens het bouwbesluit 2003

Het Bouwbesluit regelt overigens niet het aantal dames of herentoiletten of het aanwezig zijn daarvan. Dit is in andere wetten geregeld, zoals onder andere in het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Horecawet, etc.

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 3.24. Toiletten, urinoirs en wasbakken:

    1. In een bedrijf of inrichting waar werknemers werkzaam plegen te zijn, is voor de werknemers ten minste één toilet aanwezig.
    2. In een bedrijf of inrichting waar 10 of meer werknemers gelijktijdig werkzaam plegen te zijn, is voor iedere 15 of minder werknemers van hetzelfde geslacht ten minste één toilet aanwezig. Voor mannen mag voor een deel met urinoirs worden volstaan mits er ten minste één toilet voor iedere 25 of minder mannen aanwezig is.
    3. De toiletten en urinoirs zijn doelmatig ingericht en goed geventileerd; zij bevinden zich in de nabijheid van de ruimten waar de werknemers hun werkzaamheden verrichten.
    4. In een bedrijf of inrichting waar 10 of meer werknemers gelijktijdig werkzaam plegen te zijn, zijn de toiletten naar seksen gescheiden.
    5. In of in de onmiddellijke nabijheid van de ruimten waarin de toiletten en urinoirs zich bevinden zijn voldoende wasbakken aanwezig. De wasbakken zijn doelmatig geplaatst en beschikken over stromend water.

In een woning moet de toiletruimte zijn voorzien van zodanige afmetingen dat een rolstoelgebruiker, al dan niet met hulp van een derde, gebruik kan maken van die toiletruimte. Bij de minimale maten welke in het Bouwbesluit zijn genoemd ligt het in de rede, dat de plaats van de deur van de toiletruimte, uit het oogpunt van toegankelijkheid voor een rolstoelgebruiker wordt geplaatst in de lange zijde van de toiletruimte, zoals ook is aangegeven in het Handboek voor toegankelijkheid.


 

 

 

 

 

 
foto:
sanitaire unit tijdens verbouw ingang bibliotheek/museum/volksuniversiteit Culemborg (2014)
 

 

Dit toilet op de bouwplaats, welke was aangesloten op het riool voldoet aan het gestelde onder punt 1.
Als het echter niet kon worden aangeloten op het riool, dan was de dixi de enige alternatief.

zie   zie toiletruimte algemeen (onderdeel geschiedenis)
 

klik hier om naar boven te gaan 

Miva toilet:

Zie hiervoor het Handboek voor Toegankelijkheid.
Het Handboek voor Toegankelijkheid is hét standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen en bevat alles over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen.

publicatie www.zetopen.nl

publicatie zetopen    zie publicatie zetopen
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 27-09-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Miva toilet:
klik hier om naar boven te gaan


publicatie zetopen
publicatie zetopen
publicatie zetopen
klik hier om naar boven te gaan