Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Het Romeinse rijk.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

het Romeinse Rijk - algemeen;
  

bron leidraad tekst en afbeeldingen:    LOI (meubel- en interieurgeschiedenis)
  De ontwikkeling der bouwkunst - deel 1 (door prof. K.O. Hartman) 1923


 

het Romeinse Rijk - algemeen:

1000 v. Chr.:
Het tegenwoordige ItaliŽ, echter zonder de Po-vlakte, wordt na 1000 v. Chr. bewoond door een een agrarische bevolking bestaande uit Indo-Germaanse stammen en Latijnen, terwijl het aangrenzende SiciliŽ door Siculie bewoond wordt.

8e eeuw v. Chr.:
Vanaf de 8e eeuw v. Chr. bezetten de Hellenen (Grieken) de zuid- en zuidwestkust en SiciliŽ. Verder doordringen is niet mogelijk omdat het noordwesten en midden beheerst wordt door de Etrusken (EtruriŽrs).

De Etruskische cultuur is de eerste grote beschaving op het Italiaanse schiereiland en ze waren het eerste volk in ItaliŽ dat steden stichtte of bestaande nederzettingen (zoals Rome) samenvoegde tot een stad.
noot!  Het ontstaan van Rome is een gebeurtenis waarover meerdere verhalen de ronde doen, waaronder de beroemde legende (afkomstig van de Romeinse schrijver Marcus Terentius Varro (116-27 v.Chr.))van de tweeling Romulus en Remus als stichters.

  

6e en 5e eeuw v. Chr.:
De Etrusken, hoewel een betrekkelijk klein volk, waren 'ook' de eersten die een poging deden om het Italiaanse schiereiland te verenigen.
Op het toppunt van hun macht en rijkdom hebben zij de Apennijnen overschreden en het land rondom Bologna (dus Midden-ItaliŽ) gekoloniseerd.
Naar het zuiden ging hun invloed tot Napels.

De Etrusken zijn een rijk volk geworden door op de juiste manier gebruik te maken van de rijkdommen van het land. Men dreef veel handel met het oosten en met Griekenland. In hun kunst is dan ook duidelijk de Griekse en oosterse invloed merkbaar.

internet

5e eeuw v. Chr.:
Latium (de regio van Centraal West-ItaliŽ waarin de stad Rome werd opgericht) maakt zich vrij van de Etrusken.
De laatste Etruskische koning van Rome wordt in 510 v. Chr. verdreven en Rome wordt een republiek.

omstreeks 400 v. Chr.:
De Romeinen begiinen door te dringen naar het noorden.

omstreeks 300 v. Chr.:
De Etrusken worden door de Romeinen overwonnen.

270 v. Chr.:
Geheel ItaliŽ valt onder Rome.

200 v. Chr.:
De eilanden SiciliŽ, Corsica en SardiniŽ en Klein-AziŽ komen onder Romeinse heerschappij.

150 v. Chr.:
Carthago wordt ingelijfd en ook Griekenland en MacedoniŽ verloren hun vrijheid door inlijving.

125 v. Chr.:
Spanje en het tegenwoordige Zuid-Frankrijk komen onder het gezag van Rome.

±30 v. Chr.:
Egypte wordt veroverd door Rome.

 

1ste eeuw v. Chr. en 1ste en 2de eeuw n. Chr.:
Bloeitijdperk van het Romeinse keizerrijk met als 1ste keizer Augustus.

395 n. Chr.:
Splitsing van het Romeinse rijk in het West- en Oost-Romeinse rijk.

In 285 besloot de toen heersende keizer het Romeinse Rijk op te delen in een Westelijk en Oostelijk deel.
Hij was tot het inzicht gekomen dat het Rijk wegens steeds terugkerende problemen op bestuurlijk en economisch gebied en
een haperende grensbewaking te groot geworden was om als ťťn geheel door ťťn keizer bestuurd te worden.
De grens werd getrokken tussen het Latijn sprekende Westen en het welvarender Grieks sprekende Oosten.

Het westelijke rijk was duidelijk de mindere van het oostelijke deel wat betreft defensie, economie en stabiliteit. Tot begin 5e eeuw bleef het westelijke rijk min of meer intact, maar daarna was het verleden tijd.
Het Oost-Romeinse Rijk, later ook bekend als Byzantijnse Rijk bleef heel wat langer bestaan.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-11-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan