Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

De institutionalisering.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
leidraad onderstaande tekst:  Een nieuwe wereld. (Auke van der Woud)
 

Algemeen:

Pas in en net na de Franse tijd, ten tijde van Willem I, kwamen de 'koninklijke instituten' zoals:
-   in 1798 het Bureau voor den Waterstaat;
-   in 1828 de Koninklijke Militaire Academie in Breda;
-   in 1843 de Koninklijke Akademie te Delft;
-   en in 1847 het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs),
die zich met de technische cultuur gingen bezighouden, zoals vergelijkbare instellingen in Frankrijk en Duitsland.

Door de institutionalisering veranderde, vooral als gevolg van de opleiding in Delft, de techniek in Nederland.
Rond 1900 constateerden de oudere ingenieurs wat er sinds hun jeugd was veranderd:
‘Het schootsvel’, de leren schort van de ambachtsman, ‘is bij het jongere geslacht niet in tel’.(Opmerker 34 - 1899)
           In drie, vier decennia waren ingenieurs, eertijds mannen van de praktijk die het ambacht hoogachtten (en vaak ook zelf
          een ambachtelijke achtergrond hadden), ‘wetenschappelijke mensen’ geworden die de praktijk op de koop toenamen.
Zoals reeds eerder gezegd wijzigde door de technische vooruitgang de mechanisatie van de bedrijvigheid, maar daardoor ook de kijk op en de manier van bouwen. Het technisch onderwijs paste zich hierbij aan:   anders konden de in mijn HTS aantekeningen uit 1976 tijdens het vak konstruktieve vormgeving genoemde ondersteuningsconstructies, etc. nooit gemaakt worden
zie   hiervoor het onderwerp "Constructieve vormgeving" behorende bij het onderdeel "constructietechniek - algemeen".

Bouwen was namelijk al eeuwenlang een combinatie van traditioneel vakmanschap, het toepassen van vuistregels en nu en dan experimenteren.
zie   indien gewenst het subonderwerp "Geschiedenis" van het onderwerp "Heden en verleden" behorende bij het onderdeel "constructietechniek - algemeen".

Met de introductie van geprefabiceerd constructieijzer kwam kort voor het midden van de negentiende eeuw een bouwmateriaal beschikbaar waarvoor het traditionele vakmanschap maar heel beperkt toereikend was.
IJzer vergde een heel ander soort kennis;  de natuurwetenschappen zorgden voor de fundamentele inzichten en de nieuwe technische wetenschappen voor de kennis die nodig was voor de praktische toepassingen.

De relatie met de wiskunde werd dan ook onontkoombaar:  bouwen werd een een kwestie van rekenen.
zie   de subonderwerpen "De introductie van geprefabriceerd constructieijzer" en "De stelselmatigheid van de wetenschap" van het onderwerp "De technische cultuur" behorende bij het onderdeel "bouwkunst(geschiedenis}, etc. - algemeen".
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 08-09-2022

 

 
klik hier om naar boven te gaan