Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Kadasterkaarten, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

kadasterkaarten;

 

kadasterkaarten:

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten.

Tot het einde van de 18e eeuw kende het gebied van het huidige Koninkrijk der Nederlanden geen eenlijnige administratie van onroerend goed. Hierdoor was het niet mogelijk om juiste waardebepalingen en belastingaanslagen te geven. Om dit doel te verwezenlijken, werd per departement een administratieve organisatie opgezet en het gehele grondgebied, rond 1810 / 1811, in kaart gebracht;   met daarbij een overzicht van gegevens over het soort perceel, de eigenaren en de oppervlakte.

Nadat het Koninkrijk Holland in 1810 definitief werd ingelijfd in het Franse keizerrijk, golden ook hier de Franse wetten en werd het kadaster in 1811 op Franse wijze in gebruik genomen. Hoewel Nederland enkele jaren later weer van Frankrijk onafhankelijk werd, bleven de Franse voorschriften voor het kadaster toch van kracht.

De kadastrale kaarten uit de periode 1811-1832 zijn, inclusief de bijbehorende aanwijzende tafels online te raadplegen in de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.    zie hiervoor de verwijzingen naar externe sites van derden:

De huidige kadasterkaarten zijn te bestellen bij kadaster.nl
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 02-07-2021

 

 
klik hier om naar boven te gaan