Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

topografie, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

topografische kaarten;
waterstaatskaarten;
bodemkaarten;


 

Topografische kaarten:

In 1850 besloot de eerste Nederlandse regering dat het van groot maatschappelijk belang was dat het volk over een voortreffelijke kaart van het hele land kon beschikken. In 1864 waren alle bladen in gedrukte vorm voor eenieder verkrijgbaar.

De Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden.


Thans is de Topografische Dienst, onder de naam Kadaster Geo-Informatie, onderdeel van het Kadaster.
Voor terug in de tijd naar de topografische kaarten van weleer zie de verwijzingen naar externe sites van derden:
klik hier om naar boven te gaan 

Waterstaatskaarten:

Ondanks de indrukwekkende precisie waarmee de hier boven genoemde topografische kaarten gemaakt waren miste de TMK de informatie die nodig was om het specifieke kenmerk van het waterige Nederland te kunnen begrijpen. De TMK gaf geen beeld van de complexe dynamische relatie tussen land en water, dat voortdurend in beweging was.
Een speciale Waterstaatskaart hiervoor was dan ook noodzakelijk en werd relatief snel, met de TMK als basis, in de tweede helft van de 19e eeuw gemaakt.

Tot aan het einde van de 20e eeuw werd hij voortdurend aangepast en uitgegeven door Rijkswaterstaat.
Daarna stopte men   (bron:  Wikipedia) met de vervaardiging van de kaart en stapte men over op het Waterstaatkundig Informatie Systeem, beheerd door de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat.

Naast de polders en de waterschappen kwam door de nieuwe infrastructuur een niet te verwaarlozen belangrijk extra element dat ook op de kaart moest worden vermeld. Daar waar vroeger de wegen zich hadden aangepast aan de waterstaat veranderde de situatie drastisch.
Elke nieuwe spoor- of kunstweg door de lage delen van Nederland kreeg een eigen talud dat de bestaande waterstaatkundige situatie doorkuiste en die met 'kunstwerken' zoals bruggen, duikers, waterloop omleggingen moest worden gecompenseerd.
klik hier om naar boven te gaan 

Bodemkaarten:


DINOloket:   Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond.   zie hiervoor de verwijzingen naar externe sites van derden:

>

zie   verder het onderwerp "Inleiding tot kennis van de bodem" en
het onderwerp "Inleiding tot kennis van de bodem - grondonderzoek" van het onderdeel "funderingen - grondmechanica".
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 02-07-2021

 

 
klik hier om naar boven te gaan