Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Herbestemming.

Herbestemming = (gedeeltelijk) behoud + (meestal) functieverandering + eventueel (gedeeltelijke) sloop + eventueel (gedeeltelijk) nieuwbouw.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
herbestemming;


 

Algemeen:


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nederland heeft in 2010 een Nationaal Programma Herbestemming in het leven geroepen om herbestemming van karakteristiek vastgoed te stimuleren.   (zie noot !)
De Rijksdienst wil samen met andere partijen oplossingsrichtingen vinden voor de toenemende leegstand van dit vastgoed. Het gaat onder meer om kerken, kloosters, boerderijen, fabrieksgebouwen, postkantoren, watertorens, etc.

'Verbouwen, niet bouwen’.
25 maart 2015
Herbestemming is dé opgave voor de komende jaren, aldus minister Blok van Wonen en Rijksdienst bij de installatie van het nieuwe H-team Next Generation.
Dit H-team neemt het stokje over nu het Nationaal Programma Herbestemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is beeindigd.

noot!
Het woord stimuleren wil zeggen dat herbestemming zoals hier bedoeld geen nieuw verschijnsel is.
zie  het onderwerp "Hergebruik" behorende bij dit onderdeel.
klik hier om naar boven te gaan


 

Herbestemming:

Gebouwen worden vaak voor een bepaalde functie gebouwd.
In de loop van de tijd kunnen gebouwen hun functie verliezen door technologische ontwikkelingen, het wegvallen van een bedrijfstak, schaalvergroting, faillissement van de eigenaar, secularisatie, bevolkingskrimp en vergrijzing of door verplaatsing van de bestaande (bedrijfs)activiteit naar elders. noot!
De beslissingen van de overheid hebben hier mede invloed op.
Uitbreiding aan de oostzijde van een stad, wil zeggen functie verlies aan de westzijde.
Met als gevolg:
Scholen verdwijnen daar, omdat jonge gezinnen naar de nieuwbouw trekken.
Supermarken volgen, alsook de kleine winkeltjes ernaast, etc.

Om verval van een leegstaand pand te voorkomen moet er een nieuwe functie voor worden gezocht.

Een gebouw komt meestal voor herbestemming in aanmerking als het een architectonisch of cultuurhistorisch bijzonder object is (beeldbepalend voor een stad of dorp of kenmerkend voor een streek ofwel "erfgoed" genaamd) of omdat het zich leent voor hergebruik. Door de hogere druk op de bebouwde omgeving is dit in stedelijk gebied eenvoudiger dan in landelijk gebied.

Om een pand geschikt te maken voor een nieuwe bestemming wordt deze vaak geheel of gedeeltelijk verbouwd of gerenoveerd.
De vraag bij een dergelijke herbestemmingsopdracht is dan ook wat blijft behouden en wat wordt getransformeerd (aanpassing, sloop, nieuwbouw) om een hopelijk toekomstbestendig gebouw te scheppen.
 

Voorbeeld van een herbestemmingsproject uit een reeds vergeten verleden:
De bouw van Kanaaleiland, een na-oorlogse Utrechtse stadsuitbreiding, was voltooid. De tijdelijke betonfabriek nabij het toenmalige zwembad "de Liesbosch" was overbodig geworden en geschikt voor een nieuwe bestemming.

herbestemming herbestemming - pdf fragment

Mijn eerste grote werk als beginnend bouwkundig tekenaar.
Van herbestemming had ik nog nooit gehoord. Maar bouwkundig gezien maakt dat helemaal niets uit.

herbestemming

Na deze vuurdoop volgden de leeg gekomen panden in de binnenstad.
Spannender en lastiger.
Alsook voor de afdeling Monumenten van de gemeente Utrecht. Het begrip "Beschermd Stadsgezicht" stond nog in de kinderschoenen.

herbestemming - pdf fragment

zie extra   pdf van de daarna uitgegeven GTB folder.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 29-01-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan