Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

AutoCAD voor neef Frank (layers).Het layer-principe binnen AutoCAD wordt primair gebruikt om informatie te scheiden.
Deze scheiding is, tengevolge van verschillende werkmethodieken, discipline- en bureau-afhankelijk.
Om layers van een algemeen bruikbare- en herkenbare codering te voorzien zijn door diversen organisaties layerconventies opgezet, waarvan die van het GBa (Geïntegreerd Bouwen architectuur) bij architecten de meest bekende was.

Bij de gebruikelijke werkmethodiek van de meeste bureau’s wordt ervan uitgegaan dat men laagsgewijs een kleur en lijntype instelt, een benaming aan de laag toekent volgens een bepaalde vooraf overeengekomen systematiek en dat men daarna „By layer“ tekent.
Op deze methodiek zijn uitzonderingen te maken, doch dit moet per situatie afzonderlijk worden bekeken.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

de commando’s in de Layer Properties Manager;
laagnamen;


De commando’s in de Layer Properties Manager zijn:

(eventueel op te roepen via ddlmodes op de tekstregel)

afbeelding scherm

 • New

 • aanmaken van nieuwe lagen
 • Delete

 • het verwijderen van lagen
  Let op! Alleen lagen waarop niets staat en niet zijnde laag 0 kunnen verwijderd worden.
 • Current

 • activeren van laag waarin getekend moet worden
 • Show details

 • laat de instellingen van een gekozen laag zien en geeft mogelijkheid om te wijzigen
 • Save state

 • slaat de, op dat moment, aanwezige instellingen op onder op te geven naam
 • State manager

 • toont de opgeslagen save state's en geeft mogelijkheid om hiernaar terug te keren
   
 • On / off

 • lagen aan of uit zetten
  Lep op! Bij het regenereren worden deze lagen ook meegerekend.
 • Freeze / thaw

 • bevriezen en ontdooien van lagen
  Het commando ‘Freeze’ wordt gebruikt om lagen die in modelspace van een tekening of in een vieuwport van paperspace staan (bijvoorbeeld hulplagen, slooplagen, enz.) te bevriezen.
  Bij het regenereren worden deze lagen niet meegerekend.
 • Lock / unlock

 • vergrendelen en ontgrendelen van lagen
  Door lagen te ‘locken’ blijven de lijnen in die laag wel zichtbaar en worden geprint, maar zijn ze niet te bewerken. Dit is handig wanneer het om lijnen gaat die niet verschoven mogen worden (bijvoorbeeld stramienen).
 • Color
 • Linetype
 • Lineweight
 • Plot style
 • Plot
klik hier om naar boven te gaan

laagnamen

Voorbeeld van GBA namen uit de beginperiode van het tekenen op de computer

00---0-A_ARCEER01---0-A_MAATVOERING22---0--BINNENWAND

Voorbeeld van GBA namen uit de periode na 1993

AA$1A---_ARCEERAM$1A---_MAATVOERINGAL22---_BINNENWAND

Nadat AutoCAD als Windows versie in de handel kwam verdwenen in rap tempo de toen gebruikelijke tablets en daardoor de menu structuur van GBA.
Een wildgroei van laagnamen was het gevolg.

Voorbeeld variant AutoCAD layers in relatie tot STABU bestek hoofdstukken:

Codering layers:

00 laagnummer (= hoofdstuknummer)
-- bestemd voor verdere onderverdeling via A, B, etc
laagnaam

Codering kleur per laag via de plotinstellingen:

hoofdstuk besteklaagnaamkleur
---
-0--ROOD(red)
-0--WIT(white)
-0--GEEL(yellow)
-0--GROEN(green)
-0--CYAAN(cyan)
-0--BLAUW(BLUE)
-0--MAGENTA(MAGENTA)
-0--GRIJS(8)
---
-00--ARCEER(red)
-01--MAATVOERING(red)
-02--TEKST(white)
-09--STRAMIEN(red)
-ZZ--KADER(white)
-ZZ--VIEWPORT(white)
00 ALGEMEENZZ-BOUWBESLUIT(white)
-ZZ--RENVOOI(white)
01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN--
05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN--
06 CONSERVERINGEN--
10 STUT- EN SLOOPWERK10--SLOOPWERK(8)
12 GRONDWERK--
14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGEzie bij binnenriolering hoofdstuk 51-
15 TERREINVERHARDINGEN15--BESTRATING(8)
16 BEPLANTING16--BEPLANTING(red)
17 TERREININRICHTING17--TERREININR(red))
20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN20--FUNDERING(red)
21 BETONWERK21--WANDEN(cyan)
22 METSELWERK21A-BUITENWANDEN(green)
-21B-BINNENWANDEN(yellow)
23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN23--VLOEREN(cyan)
24 RUWBOUWTIMMERWERK 24--BALKLAGEN(yellow)
25 METAALCONSTRUCTIEWERK25--CONSTRUCTIE(cyan)
26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN26--KANALEN(white)
27 HOUTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN27--KOZIJNEN (white)
METALEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN --
KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN--
-27A-BUITENKOZIJNEN(white)
-27B-BINNENKOZIJNEN(white)
31 SYSTEEMBEKLEDINGEN--
32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 32--TRAPPEN(green)
33 DAKBEDEKKINGEN33--DAKEN(white)
34 BEGLAZING--
35 NATUURSTEEN EN KUNSTSTEEN--
36 VOEGVULLING--
37 NA-ISOLATIE37--ISOLATIE(red)
38 GEVELSCHERMEN--
40 STUCADOORWERK--
41 TEGELWERK 41--TEGELWERK(8)
42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN--
43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK--
44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN44--PLAFONDS(yellow)
45 AFBOUWTIMMERWERK--
46 SCHILDERWERK--
47 BINNENINRICHTING47--MEUBELEN(red)
48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING--
50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN50--HWA(white)
---
51 BINNENRIOLERING 51--RIOLERING(cyan)
52 WATERINSTALLATIES52--WATER(cyan)
53 SANITAIR EN BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES53--SANITAIR(red)
-53--BRANDBESTR(white)
55 GASINSTALLATIES 55--GAS (cyan)
56 PERSLUCHTINSTALLATIES EN VACUUMINSTALLATIES56--PERSLUCHT(cyan)
57 TECHNISCHE INRICHTING--
60 VERWARMINGSINSTALLATIES60--CV(red)
61 VENTILATIE EN LUCHTBEHANDINGSINSTALLATIE61--VENTILATIE(red)
62 KOELINSTALLATIES--
68 REGELINSTALLATIES--
70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE70--ELEKTRA(white)
78 GEBOUWBEHEERSYSTEMEN--
80 LIFTINSTALLATIES80--LIFT(green)
81 ROLTRAPPEN/ROLPADEN--
82 HEF- EN HIJSINSTALLATIES--
83 GOEDERENTRANSPORT- EN DISTRIBUTIESYSTEMEN--
84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES--

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 07-09-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan