Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

AutoCAD voor neef Frank (acad.pgp).ACAD.PGP werd/wordt gebruikt om binnen AutoCAD direct onder DOS te kunnen werken,
om binnen AutoCAD DOS programma's te starten
en om AutoCAD commando's onder toetsten te hangen (shortcuts).

Het werken onder DOS en het zelf opstarten van programma's binnen AutoCAD zijn na het verschijnen van de Window versie van AutoCAD naar de achtergrond verdwenen maar het maken van shortcuts is nog steeds actueel. Hoewel ik het verbazingwekkend blijf vinden hoe weinig men er gebruik van maakt, laat staan er van afweet.

afbeelding scherm

Wil je acad.pgp oproepen/inzien, klik dan in het pull down menu boven in het scherm op Tools, ga naar Customize ,Edit Custom files, Program Parameters (acad.pgp).

; Command alias format:
; (Alias),*(Full command name)

; The following are guidelines for creating new command aliases.
; 1. An alias should reduce a command by at least two characters.
; Commands with a control key equivalent, status bar button,
; or function key do not require a command alias.
; Examples: Control N, O, P, and S for New, Open, Print, Save.
; 2. Try the first character of the command, then try the first two,
; then the first three.
; 3. Once an alias is defined, add suffixes for related aliases:
; Examples: R for Redraw, RA for Redrawall, L for Line, LT for
; Linetype.
; 4. Use a hyphen to differentiate between command line and dialog
; box commands.
; Example: B for Block, -B for -Block.
;
; Exceptions to the rules include AA for Area, T for Mtext, X for Explode.

; -- Sample aliases for AutoCAD commands --
; These examples include most frequently used commands.

3A,       *3DARRAY
3DO,    *3DORBIT
3F,       *3DFACE
3P,       *3DPOLY
A,         *ARC
etc.

Als luie tekenaar heb je echter niets aan de kortteksten van dit algemene programma.
bijvoorbeeld:      CO = copy en C = circle.     Hoe vaak teken je een circle en hoe vaak copiŽer je tijdens het tekenen ?
Aanpassen is dan ook de enige goede optie.

Dit gaat heel simpel.
Plaats voor de komma de gewenste korttekst en na de asterix (*) het betreffende commando.
Alles wat je verder niet wil gebruiken mag je verwijderen, ook de uitleg tekst achter de puntkomma, dit hoeft echter niet.
en sla daarna de wijzigingen op.

afbeelding scherm

Indien je achter meerdere computers werkt is het vaak handiger om de wijzigingen op te slaan in een aparte eigen map.
Je moet dan wel deze map via options boven in de support files search path van de subdirectorie files zetten anders wordt hij niet gevonden.
Als gedetacheerde had ik al sinds ACAD11 mijn eigen pgp op diskette staan en het werkte prima.

Indien je tijdens een ACAD sessie direct gebruik wilt maken van je wijzigingen dan zul je de acad.pgp opnieuw moeten initialiseren via het commando REINIT.
Via de commando regel gaat het snelst. Voor je het juiste icoontje hebt opgezocht, is je werkdag al om.

The acad.pgp file mag ook externe commando's zoals eigengemaakte LISP-files bevatten.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 07-09-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan