Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Organisatiestructuren.

Bron: H.T.I Bedrijfseconomie   (afdeling:   calculatie in het bouwbedrijf)  (studiejaar 1983)

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
te stellen voorwaarden aan de organisatie;
organisatie structuur en organisatievormen;
organisatie voorbeelden;


 

Algemeen:


Een organisatie is een geordende groep mensen die m.b.v. bepaalde middelen samenwerkt om bepaalde doelen te bereiken

Een bedrijf is een organisatie die goederen en/of diensten produceert.

Een onderneming is een bedrijf dat winst maken als doel nastreeft.
(winst = overschot)

Mogelijke ondernemingsvormen:
Eenmanszaak, maatschap, vennootschap (onder firma, commanditair, naamloos, besloten en co÷peratief), etc.
zie  verder bij het onderdeel "Ondernemingsvormen".
klik hier om naar boven te gaan


 

Te stellen voorwaarden aan de organisatie:

 • Kostenvoorwaarden:
  Moet leiden tot doelmatigheid in de uitvoering.
  Moet leiden tot een zuinig gebruik en verbruik van productiemiddelen en energie.
 • Bestuursvoorwaarden:
  Moet leiden tot procesbeheersing.
 • Sociale voorwaarden:
  Taken moeten voldoende inhoud hebben en de relaties tussen medewerkers moeten voldoen aan de volwaardigheid van het mens zijn.

klik hier om naar boven te gaan


 

Organisatie structuur en organisatievormen:


Organisatie structuur:

De spelregels van een organisatie structuur bestaan uit het verdelen bevoegdheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden.
  De organisatie structuur is afhankelijk van diverse factoren, zoals:
 • omvang onderneming
 • markt / soort producten
 • vestiging plaats
 • leiding- en arbeidsmentaliteit
 • etc.

Interne organisatie:       de organisatie binnen het bedrijf.
Externe organisatie:      de organisatie waar het bedrijf een onderdeel van uitmaakt.

Organisatie vormen:


Verticale taakverdeling = taakverdeling op verschillend niveau
Horizontale taakverdeling = taakverdeling op gelijk niveau

De hieronder genoemde theoretische organisatie vormen zal men in de hun zuivere vorm nauwelijks aantreffen.
Veelal blijken er twee vormen te bestaan.

 • De theoretische organisatie zoals deze op papier staat
 • en de organisatie zoals deze practisch functioneert (e.e.a is afhankelijk van de betrokken deelnemers)
 • Lijn-organisatie:
  Kenmerk:     eenhoofdige leiding en geringe arbeidsverdeling.

  Functionele organisatie:
  Kenmerk:     meerhoofdige leiding en een kwalitatieve arbeidsverdeling (specialisatie)

  Lijnstaf-organisatie:
  Kenmerk:     eenhoofdige leiding, de leiding wordt geadviseerd door specialisten (staf-functionarissen)
   

  Project organisatie (projectteam)
  Indien voor een bepaald project medewerkers, uit verschillende afdelingen en/of meerdere bedrijven voor een bepaald doel in een aparte organisatie worden bijeengebracht, dan noemt men dit een projectorganisatie.
  Bij deze werkwijze behoort een nauwkeurige taak- en bevoegdhedenomschrijving


  klik hier om naar boven te gaan   

  Organisatie voorbeelden:   

  Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
  dd: 11-10-2013

   

   
  klik hier om naar boven te gaan