Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Dakbeschot.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen (woningwet);
algemeen (dakbeschot);
divers:  (aantekeningen HTS 1978);

dakplaten, dakelementen;
het na-isoleren van het bestaande hellende dak;

zie  voor aansluiting spouwmuurisolatie op het dakbeschot bij het onderdeel "spouwmuurisolatie" 

Algemeen (woningwet):

fragment uit:   zeventig jaren woningwet:   huizen, plannen, voorschriften   (uitgave Plan 11 1972)

De Woningwet van 1901 verplichtte de gemeenten tot het vaststellen van een bouwverordening binnen een termijn van twee jaar na de inwerkingtredeing van de wet (1 augustus 1902).
............................................

dakbeschot Een gunstig gevolg van een aantal bouwverordeningen was het voorschrift om de kappen te beschieten.

De kleine eengezinswoningen van ťťn bouwlaag waren vaak uitgebreid met slaapkamers, gebouwd achter het huis; soms al direct bij de aanleg, in veel gevallen door latere aanbouw. Onder de onbeschoten kap was het onmogelijk slaapkamers in te richten. Deze achterbouwen namen licht en lucht weg van het oorspronkelijke woonvertrek, en waar dergelijke woningen in blokken op kleine perceeltjes stonden werd het binnenterrein nagenoeg geheel volgebouwd.

Met het nieuwe voorschrift kon de expansie naar boven plaats vinden:  er konden nu slaapkamers in de kap worden afgeschoten. Via de 'koekoeks' en mansarde-kappen zou deze vericale ontwikkeling tenslotte voeren tot het courante Nederlandse type eengezinshuis van twee volwaardige verdiepingen met brede en smalle beuk.
 

 

 

 

woningwetwoningen woningwetwoningen
klik hier om naar boven te gaan 

Algemeen (dakbeschot):


  afbeelding:   Bouwwereld 1981

Qua isolatie is er net als bij het platte dak onderscheid te maken tussen de twee principes:

  • het koud dak principe (zoals wordt toegepast bij het na-isoleren van daken);
  • en het warm dak principe.

Dakschilden:

Dakschilden bestaan uit een winddichte betimmering (beschot) en/of beplating, al dan niet voorzien van een isolatie, waarop de dakbedekking rust.

De tengels die op het dakbeschot worden genageld hebben als functie het vrijhouden van de panlatten van het dakbeschot ten behoeve van de ventilatie onder de pannen en het afvoeren van lekwater naar de goot. Voor het afvoeren van dit lekwater wordt tegenwoordig de bovenzijde van het dakbeschot cq de dakplaten bekleed met een dampdoorlatende maar waterdichte folie.

dakhuid principe pannendak  principe dakhuid huidig pannendak

Bouwbesluit, thermische isolatie:

Let op!  Isolatienormen veranderen constant.

1981

Voor de isolatie normen uit 1981, welke men bij verbouwingen veelvuldig aantreft    zie  buitenschil isolatie (algemeen)

2011

(bron: Rockwool)
In afdeling 5.1 van het Bouwbesluit zijn de thermische isolatie-eisen opgenomen. De minimale warmteweerstand voor dichte geveldelen bedraagt: Rc = 2,5 (m2∑K)/W. De maximale warmtedoorgangscoŽfficiŽnt voor gevelopeningen bedraagt: U = 4,2 W/(m2∑K).
Deze eisen gelden voor uitwendige scheidingsconstructies. Hiermee worden scheidingsconstructies tussen verblijfsgebieden, toilet- en badruimten (verwarmde ruimten) en de buitenlucht of kruipruimte bedoeld. Daarnaast is deze eis van toepassing op inwendige scheidingsconstructies die grenzen aan verwarmde ruimten die niet bedoeld zijn voor het verblijven van mensen. Hierbij kan gedacht worden aan de scheidingsconstructie tussen een woning en een garage.

Twee procent van de uitwendige schil hoeft niet aan deze eisen te voldoen. De reden hiervoor is dat doorvoeren, ventilatieroosters, brievenbussen en dergelijke niet aan deze eis kunnen voldoen.

Om aan de EPC-eis (energieprestatiecoŽfficiŽnt) te voldoen, wordt er in de praktijk vaak zwaarder (Rc = 3,0 (m2∑K)/W) geÔsoleerd.

2015

isolatienormen - bouwkosten online   (bron: bouwkosten online)
klik hier om naar boven te gaan


 

divers:  (aantekeningen HTS 1978)

  • Bebording van delen gg kan horizontaal (sporenkap) of verticaal (gordingkap) worden toegepast.
  • Stuiknaden in dak bebording schuin maken, om eventuele lekkage bij kapotte pan te voorkomen. (Niet nodig indien waterdichte folie wordt toegepast)
  • Bij leiendak bebording iets dikker i.v.m. de lengte van de leinagels.
  • De delen aan de binnenzijde, indien in het zicht en gewenst, voorzien van V- of sponningsprofiel.
  • Bij bebording met platen de sporen en gordingen indien mogelijk op handelsafmeting plaat leggen.
  • Triplex dakbeschot met de draadrichting haaks op de overspanningsrichting aanbrengen (korte zijde op ondersteuning)
  • Onbeschoten kappen moeten een windverband hebben.

klik hier om naar boven te gaan


 

dakplaten, dakelementen

zie bij downloads voor dakplaten en details
www.opstalan.nl    zie bij producten voor dakplaten en details
www.kingspanunidek.nl
voor in de handel zijnde dakplaten en dakelementen inclusief bijbehorende details zie bij verwijzingen naar externe sites van derden.
klik hier om naar boven te gaan


 

Het na-isoleren van het bestaande hellende dak:

Het na-isoleren van het bestaande hellende dak:(www.Rockwool.nl)
voor voorbeeld van het na-isoleren van het bestaande hellende dak zie bij verwijzingen naar externe sites van derden.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 02-05-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan