Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

De tuin.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
de huidige ideale (standaard) tuin;

plantenkassen;

de oudste heemtuin (1925);
Louis Le Roy (1971); 

Algemeen:

Hoe zag de tuin er vroeger uit?
Oude tekeningen geven een idee. Hoewel met een kanttekening:   dit gaat alleen op voor dergelijke herenhuizen. bron afbeelding:   Rhynlands fraaiste gezichten:
Haeswijk toebehorende den Heer Diderik van Leyden.
Secretaris van het Hoogheemraadschap van Rhynland.
Heere van Westbarendregt Hardingsveld & &.

 

De gewone niet-stedelijke burger had hoogstens een tuin voor consumptief gebruik (groenten en kleinvee zoals kippen, geit, etc.) en in de stad had men meestal niet meer dan een gezamelijke binnenplaats met een sekreet.

  het onderwerp
"De geschiedenis van het toilet" bij het onderdeel "Sanitair".


 

Heemtuin:

bron tekst:   Wikepedia
Een heemtuin, heembos of heempark is een kunstmatig, veelal omheind landschapselement, bedoeld om het inheemse, wilde flora en fauna te laten zien.
Zie als voorbeeld de oudste heemtuin uit 1925 van Jac Thijsse en de ecokathedraal te Heerenveen van Louis Le Roy.

Volkstuin:

bron tekst:   Wikepedia
Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt.
Volkstuinen liggen zelden solitair, maar meestal met enkele tientallen of honderden verzameld in een volkstuincomplex.
Volkstuinen zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groente en eventueel fruit en kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen, heesters, een gazon, een vijver en zelfs bomen.

Afhankelijk van de gemeentelijke bouwvoorschriften mogen er opstallen op staan:    zoals een platte bak, een kas, een schuurtje of een tuinhuis.
Een ideaal paradijs voor de "Doe-het-zelver" met of zonder linkerhanden.


klik hier om naar boven te gaan


 

De huidige ideale (standaard) tuin:

bron tekstafbeeldingen: eigen huis magazine september 2016


 

Water:


  het onderwerp "Hemelwater afvoer systemen" bij het onderdeel "Daken - algemeen".

  het onderwerp "Daktuinen" bij het onderdeel "Platte daken".


 

Beplanting:


  voor bomen en heggen het onderwerp "Burenrecht".

  voor het verwijderen van bomen het subonderwerp "Flora en fauna - kapvergunning" van het onderdeel "buitenschil - algemeen.


 

Tuinverlichting:


 

De erfafscheiding:


  voor afscheiding en afsluiting het onderdeel "Burenrecht".

Schutting en/of scheidsmuur hoogte achtertuin:

Voor achtertuinen die niet grenzen aan een publiekelijke gemeentegrens (ook wel voorgevelrooilijn genoemd) mag je tot een hoogte van 2 meter vergunningsvrij een schutting of scheidsmuur plaatsen (bij hoogteverschillen tussen tuinen geldt het hoogste perceel) tenzij een verordening of een plaatselijke gewoonte de wijze of de hoogte van de afscheiding anders regelt.
Plaatst je de schutting of scheidsmuur in overleg met de buren op de erfgrens dan zijn zij automatisch mede-eigenaar.

Schutting en/of scheidsmuur hoogte voortuin:

Voor voortuinen die niet grenzen aan een voorgevelrooilijn geldt, voor vergunningsvrij, een hoogte van maximaal 1 meter.

Bij een zijtuin is er altijd sprake van een publiekelijke gemeentegrens.

Let dus op!
Bij een achterpad is er niet altijd sprake van een publiekelijke gemeentegrens. Er bestaat namelijk ook nog een recht van overpad.
Je doet er dus goed aan om voor de plaatsing bij de gemeente te checken wat mogelijk is.


 

De grond:

Bij gebruik van grond als moestuin op plaatsen waar fabrieken, benzinestations e.d. hebben gestaan let dan op!
Zie naaststaand 12 ambachten artikel uit 1992.

 

Het terras:

De crocussen, in het voorjaar, tussen de bestrating op het pad naar mijn schuur.

 

 

 
Ook bij een carport is een open bestrating mogelijk.

Echter bij fanatieke autosleutelaars heeft de vloeistofdichte bestrating de voorkeur boven een open bestrating. Een afvoerput met olie afscheider is dan ook gewenst, doch voor de Doe-het-zelver juridisch geen verplichting.

  het onderwerp "Bestrating".
  het onderwerp "Olie- en vetafscheiders" bij het onderdeel "Riolering".


 

Bestrijdingsmiddelen:

Onkruid bestaat eigenlijk niet.
Onkruid is namelijk een niet gewenste bodembedekker, die groeit op plaatsen waar de bodem nog niet voor de volle 100% is bedekt.
 

Je kunt dus ook kiezen, naast de hier genoemde cacao doppen, voor een gewenste bodembedekker met bloemen.


Dieren:


  het onderwerp "vogelvriendelijk bouwen" bij het onderdeel "daken - divers".

klik hier om naar boven te gaan


 

Plantenkassen:

Er zijn verschillende typen kassen die samengevat 'staand glas' genoemd worden. Dit in tegenstelling tot platglas, oftewel de broeibak.
Broeibakken worden afgedekt met z.g. eenruiters

Een broeikas is een draagstructuur van hout of metaal met een glazen en/of doorzichtige kunststof beplating die gebruikt wordt voor het kweken van planten in een beschermde omgeving.

De kas rechts op de foto heb ik op 16 jarige leeftijd, samen met mijn vader op de Lisserse volkstuin gemaakt van oude eenruiters en een skelet van 2 x 3 duims hout. Of hij er nu nog staat. Ik zou het niet weten. Maar in die tijd functioneerde hij prima.


 

bron tekst:   Wikepedia
De traditionele negentiende-eeuwse kas was een gebouw dat werd aangetroffen in de tuinen van grote huizen en werd gebruikt voor het kweken van veeleisende of zeldzame planten uit warme gebieden die in een kouder klimaat anders niet zouden kunnen overleven.

Veel steden, vooral die in gematigde klimaten en met grote bevolkingscentra bezitten grote kassen om tropische planten tentoon te stellen.
Dit type kas was populair in het begin van de negentiende eeuw en aan het einde van die eeuw speelden ze ook een sociale rol, bijvoorbeeld voor tea-party's.

Voor de Doe-het-zelver:


bron:   12 ambachten - voorjaar 1992

  de genoemde tips.


klik hier om naar boven te gaan


 

De oudste heemtuin:

bron  Thijsse's hof wordt rijksmonument:    tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015-3


klik hier om naar boven te gaan 

Louis Le Roy:

bron intervieuw met L.G. Le Roy:   Plan 7 1971


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 19-04-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Plantenkassen:
klik hier om naar boven te gaan


klik hier om naar boven te gaan