Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Transport in de nieuwe westerse wereld.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

 

Algemeen:

Tot + 1800 ontbraken in ons land, op een enkele uitzondering na, behoorlijke landwegen.
zie   hiervoor het onderwerp "Paden, wegen en lanen" behorende bij het onderdeel "functionele vormgeving - divers".
De sterke positie van de waterwegen, van trans-Atlantische scheepvaart tot een boerensloot en visa versa, was dan ook geen verzinsel van mensen die zich aan het verleden vastklampten, maar een realiteit die nog ver na 1860 bestond.

De onverharde secundaire kleiwegen, oftewel 'karrensporen', welke hoofdzakelijk voor plaatselijk transport werden gebruikt waren met name in de winter en na regen moeilijk begaanbaar. Ook de waterwegen hadden logischerwijs veel last van de winter, omdat het water van de meeste rivieren dan laag stond of was bevroren.
Met andere woorden 's winters was goederenvervoer nauwelijks mogelijk.

De periode waarin de basis van de moderne infrastructuur werd gelegd (een proces dat overal in de westerse wereld gaande was), begon rond het midden van de 19e eeuw.
De nieuwe netwerken waren zowel belangrijk voor de ontwikkeling van het typisch negentiende-eeuwse besef dat alle individuen samen een volk, een 'natie' vormden als voor de opbouw van de staat, de formele juridische structuur van de natie.
De innovaties die gericht waren op de produktie van kracht werden in deze gevallen voortgedreven door militaire overwegingen. De reultaten konden echter direct ook voor civiele doeleinden worden aangewend. Vooral de scheepsbouw en de spoorwegen waren de sectoren waar de modernste technologie van de zware industrie welkom was.   (bron:  Een nieuwe wereld (blz 14/15 + 68/69) (Auke van der Woud))

Door de mechanisatie van de bedrijvigheid werd transport van goederen steeds belangrijker.
zie   het onderwerp "De bedrijvigheid in de nieuwe westerse wereld van Culemborg" behorende bij dit onderdeel.

Ook hierbij speelde de bouw- en waterbouwnijverheid een belangrijke rol.
zie   het onderwerp "De bouwnijverheid" behorende bij dit onderdeel.
Wegenverharding van de bestaande alsmede de aanleg van nieuwe wegen ging niet vanzelf. Dit gold ook voor de rivierverbetering, de aanleg van spoorwegen, etc.

Ook voor het wegtransport gold, net als bij de rivieren, dat de macht van de natuur moest worden gereduceerd en als het even kon moest worden gebroken. Ook Culemborg had hiermee te maken.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 11-01-2023

 

 
klik hier om naar boven te gaan