Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Paden, wegen en lanen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
bestratingsgeschiedenis;

onderverdeling van het wegennet naar soort;

 


 

Algemeen:


zie   hiervoor het subonderwerp "Aquaducten, wegen en verkeer" van het onderwerp "Romeinse bouwkunst"
behorende bij het onderdeel "bouwkunst(geschiedenis), etc. - bouwkunststijlen".

Maar er waren ook nog andere wagenbreedten: zie onderstaand tekstfragment uit het artikel "De grote stille heide".


klik hier om naar boven te gaan 

Bestratingsgeschiedenis:

Afhankelijk van het toe te passen doel van de bestrating zijn vele steenachtige materialen geschikt.
Bestrating materialen voor verkeerswegen, parkeerterreinen, trottoirs, etc. moeten thans voldoen aan de daarvoor ontwikkelde normen.
zie  zie het onderwerp "Bestrating" bij het onderdeel "ontwerpelementen - exterieur divers".
In het verleden was dat anders:

bron tekstfragment:   vouwblad Historisch straatmeubilair (Rijksdienst voor Monumentenzorg (1981 ?))

In de middeleeuwse stad was over het algemeen weinig sprake van stenen wegverharding en er buiten vrijwel geheel niet.
De schaarse oude klinker- en keiwegen, welke wij thans nog bezitten (1980), zijn vrijwel alle aan het eind van de vorige of in het begin van deze eeuw aangelegd.

De materialen die hiervoor meestal gebruikt werden zijn:   onregelmatig gevormde veldkeien, gehakte granietkeien (ook wel kinderhoofdjes of kasseien genoemd) en gebakken straatklinkers die een grote variatie in kleur en maat te zien geven. Deze bestratingen bepalen door hun geaardheid (zichtbare structuur), vorm en kleurvariatie in hoge mate de sfeer en aspect van een straat,plein of landweg.

zie extra    Materialen voor gruiswegen (Onze bouwmaterialen deel 1 (natuursteen) - J.A. van der Kloes (1923))

Voor het huis, tussen de voorgevel en de rijweg, lag veelal een strookje grond dat door de eigenaar van het huis werd bestraat:  de stoep. Aanvankelijk diende hij als gebruiksstoep. De ruimte werd door kleinere handelaren en ambachtslieden gebruikt om er hun waren op uit te stallen en aan de man te brengen. Op deze stoep werd vaak een houten bank geplaatst.
zie  zie de afbeelding van het straatje van Vermeer bij de extra van "Dakramen en dakkapellen"
In de loop van de 17de eeuw begint de stoep bij de rijkere huizen van aanzien te veranderen. In plaats van een gebruiksstoep zien wij nu een sierstoep ontstaan.

De sierstoepen werden vaak belegd met tegels of grote platen blauwgrijze hardsteen. Naast hardsteen werd ook gebruik gemaakt van verschillende soorten klinkers. In sommige kleinere plaatsen werden veldkeitjes gebruikt voor het aanleggen van stoepen.

Als aanduiding van particuliere stoepen werden vaak stoeppalen en stoephekken geplaatst.
zie  zie verder het onderwerp "Straatmeubilair" bij het onderdeel "ontwerpelementen - exterieur divers".
klik hier om naar boven te gaan


 

Onderverdeling van het wegennet naar soort:

De verharding van het wegennet begon
rond 1800 ten tijde van de Franse overheersing. Met als gevolg:  Veranderingen in het landschap en het dagelijks leven.
zie   het subonderwerp "Algemeen" van het onderwerp "Transport via de weg in de nieuwe westerse wereld" behorende bij het onderdeel "1850-1950 (techniek, wetenschap en maatschappij) - transport".

Lanen:


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 24-10-2022 (13-01-2023)

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Bestratingsgeschiedenis:
klik hier om naar boven te gaan


bron:   Onze bouwmaterialen deel 1 (natuursteen) - J.A. van der Kloes (1923)