Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Het waterleidingnet in de nieuwe westerse wereld.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
--;


 

Algemeen:


zie   voor het totale artikel "Aanleg riolerings- en waterleidingstelsels begin twintigste eeuw" de extra bij het onderwerp "Geschiedenis van de (afval)waterketen" van het onderdeel "installaties - riolering".

De overheid keek niet toe, maar trof maatregelen en stimuleerde vanaf het midden van de negentiende eeuw de bouw van watertorens en de aanleg van een waterleidingnet.

noot! De overheid keek niet toe, maar trof maatregelen en stimuleerde (vooral na de cholera epidemie van 1866):
  het is maar hoe je er tegen aan kijkt.
De Culemborgse watertoren, gebouwd in 1911, heeft een hoogte van 35,00 meter en had een waterreservoir van 200 mg. Dat wil zeggen dat nog vele, vele jaren later, zeker in het buitengebied, nog niet iedereen was aangesloten

klik hier om naar boven te gaan


 

--:

   

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 19-10-2022

 

 
klik hier om naar boven te gaan