Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

AutoCAD voor neef Frank (arceren).

Indien arceringen worden toegepast t.b.v. bouwaanvragen etc. dan dienen deze te worden getekend volgens de geldende normen.
zie extra  het onderwerp 'Arceringen en renvooi' van het onderdeel 'tekenen bouwkundig - algemeen'

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

hatch;
hatchedit;


 

Hatch:

arceren

Aan de linkerkant van de dialoogbox stellen we in welk arceerpatroon we willen hebben, onder welke hoek we hem willen plaatsen en onder welke schaalfactor.

Onder de button Pattern vind je de mogelijke isolatiepatronen. Welke dit zijn is afhankelijk van wat er op je computer is staat.
(let wel op: arceerpatronen onder Other Prefined hebben vaak een andere arceringsschaal nodig dan die onder Ansi en Iso.)

Bij Customs kun je je eigen arceringspatronen, indien aanwezig, oproepen.

Overigens kun je ook onbekende arceerpatronen uit andere tekeningen op je eigen tekening zetten en via MatchProperty je gemaakte arcering hiernaar wijzigen.

Aan de rechterkant van de dialoogbox bepalen we wat er gearceerd moet worden.
Bij de optie 'Pick Points' zoekt AutoCAD zelf naar de begrenzinglijnen (boundary) op van het te arceren gebied.
Bij 'Select Objects' moeten we deze begrenzingslijnen zelf aangeven.

De eerste optie is dus vele malen makkelijker, maar afhankelijk van de manier waarop het te arceren gebied is getekend.
Indien er niet gesloten lijnen zijn kan dit gebied anders zijn dan gewenst
Het plaatsen van arceringen kan 'Associative' en 'Nonassociative' gebeuren. Dit houdt in dat AutoCAD wel of niet de arceringsbegrenzingen moet blijven aanhouden ook als die worden verplaats of van vorm veranderen. De keuze is aan de tekenaar. Het nadeel van 'Associative' is dat wijzigingen aam het gearceerde deel lastig kunnen zijn door de vele SNAP mogelijkheden van de arcering die er bij zijn gekomen. Opnieuw arceren kan dan sneller zijn.
 

Onder de tab advenced kunnen we enkele andere zaken instellen als, Island Detectie Style, Retain Boundary en de Island detectie mode.
De laatste tab bevat instellingen om een gradiŽnt aan te geven in een arcering

Bij beide tabs geldt probeer ze uit, maar in huis-tuin en keukenwerk zul je ze winig gebruiken.

arceren arceren
klik hier om naar boven te gaan 

Hatchedit:


Let op!
De solid gemaakt met het commando hatch is een andere solid welke gemaakt is met het commando SOLID, deze laatste is dan ook met HatchEdit niet te wijzigen.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-01-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan