Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Arceringen en renvooi.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

arceringen en renvooi;
renvooi installatietekeningen;
arceringen in computertekeningen;


 
renvooi voorbeeld van bestektekening metrostation Amsterdam CS

Arceringen

Arceringen zijn niet verplicht, als de tekening maar eenduidig duidelijk js.
Arceer daarom alleen indien echt nodig, het bespaart tijd.

Indien arceringen worden toegepast dan dienen deze, zoals beschreven bij "wijze van aanleveren van de gegevens en bescheiden t.b.v. bouwaanvragen etc", te worden getekend volgens NEN 47.

zie extra  NEN47.

Renvooi.

Gestandaardiseerde arceringen behoeven niet nadrukkelijk te worden aangegeven in een renvooi.
Als je echter van de standaard afwijkt of een eigen arcering toevoegt dien je dat wel nadrukkelijk aan te geven in een renvooi.

Het renvooi komt op de bouwkundige tekening bij voorkeur boven de identificatiestrook (tekeninghoofd).

Zie naaststaand voorbeeld van bestektekening metrostation Amsterdam CS
en onderstaand renvooi van een tekening voor de brandweer.

Voorbeeld renvooi t.b.v. tekeningen brandweer
klik hier om naar boven te gaan 

renvooi installatietekeningen:

Installatietekeningen van de adviseur en/of installateur worden in het algemeen geleverd met een standaard renvooi tekening.

Onderdelen hiervan welke in de bouwkundige ontwerp-/bestekfase van belang zijn worden eveneens op de bouwkundige tekeningen vermeld. En derhalve ook in het bouwkundige renvooi. Zie als voorbeeld bovengenoemd renvooi van de brandweertekening.

voorbeeld renvooi E tekeningen  extra  zie voorbeeld renvooi E
voorbeeld renvooi W tekeningen  
extra  zie voorbeeld renvooi W
klik hier om naar boven te gaan 

Arceringen in computertekeningen

Voor de tekeningen welke via de computer worden gemaakt zijn in het verleden aparte GB CAD afspraken betreffende arceringen gemaakt met de betreffende NEN47 norm als uitgangspunt.

zie extra  GBCAD.

Deze tekennorm NEN47 en zijn direct afgeleide GBcas afspraken waarin elke arcering een eigen materiaal beschreef was leuk bedacht, maar op een tekenkamer krijgt niemand een weekje extra tijd om kalkzandsteen arcering te vervangen door baksteen arcering als het in het renvooi in 2 minuten kan

De invoering ACAD for Windows en daarmee het afschaffen van het tabletmenu heeft de toenmalige gebruikte standaardisering in veel bureaus doen verdwijnen.
Standaard Acad.pat kent namelijk niet zo veel materialen als de norm en welke tekenaar kent Acad.pat en vult deze met eigen arceringen aan.

zie  Autocad (arceren).
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-01-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Arceringen en renvooi:
klik hier om naar boven te gaan

arceringen volgens NEN 47

NEN47
 

 


 extra informatie behorende bij:
Arceringen in computertekeningen:
klik hier om naar boven te gaan

NEN 47 + GB CAD afspraken


GB-CAD
 

 

 extra informatie behorende bij:
renvooi installatietekeningen:
klik hier om naar boven te gaan

Voorbeeld renvooi E installaties

renvooi E installaties    

 
 

 


 extra informatie behorende bij:
renvooi installatietekeningen:
klik hier om naar boven te gaan

Voorbeeld renvooi W installaties

renvooi W installaties   

  

  

  

  
klik hier om naar boven te gaan