Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Het gedrag van gipsplaat, etc. bij brand.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

het gedrag van gipsplaat bij brand  -  algemeen;
materiaaleigenschappen promat (documentatie 1980);


 

algemeen:

Sinds jaren is gipsplaat een veel gebruikt materiaal om verschillende brandwerende constructies mee te maken.

Hoe staat het met de brandveiligheid van houtskeletbouw?

Een voor de hand liggende vraag is:
'Zijn hsb-woningen extra brandgevaarlijk?'
Het antwoord luidt ontkennend.

Hsb-woningen voldoen volledig aan de brandveiligheidsvoorschriften en -normen. Hiervoor zorgen de brandwerende beplatingen, die de gehele constructie afschermen en zo voorkomen dat vuur zich uitbreidt.

Uitgebreide proeven tonen aan dat de combinatie van gipskartonplaten en minerale wol zowel de branddoorslag als -overslag effectief tegengaat. Bovendien zijn er van deze materialen geen giftige gassen of dampen te verwachten.

In geval van brand zal de schade bij een hsb-constructie veelal beperkt blijven tot lokale schade, die eenvoudig te repareren is, dit in tegenstelling tot constructies van veel andere materialen. Vrijwel geen enkele verzekeringsmaatschappij in Nederland zal een hsb-woning daarom als een groter risico aanmerken.

 Detail Lafarge Gips Bv s
klik hier om naar boven te gaan 

materiaaleigenschappen promat:

(documentatie 1980)

promat

Let op!  Promabest H bevat asbestvezels   zie   zie asbest algemeen bij het onderdeel vergunningen.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-06-2014

 

 
klik hier om naar boven te gaan