Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Bereikbaarheid hulpdiensten.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

brandweeringangen; 

Algemeen:

Als bouwkundige heb je in het algemeen weinig te maken met het aanleggen van wegen, de benodigde breedtes hiervan, etc.
Uitzonderingen daargelaten.

Daar echter bepaalde specifieke voertuigen een gebouw, ten alle tijde, moeten kunnen benaderen
moet je wel enig inzicht in de problematiek hebben. Denk hierbij aan:

-   De brandweerwagen die bij de droge blusleiding / brandweeringang moet zijn.
-   De ziekenwagen die bij de hoofdingang moet zijn.
-   De vuilniswagen die bij de containers moet zijn die meestal achter het gebouw staan.
-   Etc.

Volgens de Bouwverordening 2004, vastgesteld door de gemeente Almere, moet de toegang tot een bouwwerk dat voor verblijf van mensen is bestemd en welke meer dan 10 meter is verwijderd van de openbare weg een verbindingsweg hebben tussen die toegang en het openbare wegennet welke geschikt is voor bovengenoemd verkeer.


Ook bij het ontwerpen van een een globale indeling van een bouwterrein (zeker als er weinig ruimte beschikbaar is) door de architect (voor b.v. een globale begroting) is enige kennis van draaicirkels gewenst.
zie  voor dit onderwerp het subonderwerp "Tereinplan" van het onderwerp "De bouwplaats"van het onderdeel "bouwfase". klik hier om naar boven te gaan


 

Brandweeringangen (aanrijroute en opstellingsplaats voertuigen) :


Om een snelle inzet met een zo beperkt mogelijke schade te waarborgen, moet de brandweer een gebouw op een eenvoudige wijze kunnen betreden. Dit is vooral van belang als het gebouw is voorzien van een brandbeveiligingsinstallatie met een automatische doormelding naar de alarminstallatie van de plaatselijke (c.q. regionale) brandweer.
  het subonderwerp "Brandmeldinstallatie" van het onderwerp "Brandpreventie" behorende bij het onderdeel installaties.

De opstellingsplaatsen van brandweervoertuigen, etc. moeten zich bevinden in de nabijheid van de entree tot het gebouw, daar waar indien aanwezig ook de (hierboven genoemde) brandmeldinstallatie is gesitueerd, en in de nabijheid van de eventuele aansluitpunten op droge blusleidingen welke zich in de nabijheid van eventuele brandpompen moeten bevinden.
zie  het subonderwerp "Droge blusleidingen" van het onderwerp "Brandblusinstallatie's" behorende bij het onderdeel "installaties".

Een eventueel aanwezige brandweerlift moet via de brandweeringang eenvoudig te bereiken zijn.
zie  het onderwerp "Brandweerliften" behorende bij het onderdeel "stijgpunten - liften".

    

Wanneer een gebouw meerdere toegangen heeft, dient in overleg met de brandweer een van die toegangen als brandweeringang aangewezen te worden.

Deze opstellingplaatsen moeten ten alle tijden bereikbaar zijn en vrij van opstakels.
Bij het ontwerpen van parkeergelegenheden dient hiermee rekening te worden houden.
  voor parkeren algemeen en draaicirkels voertuigen de betreffende onderwerpen behorende bij dit onderdeel.

De werking van de brandweeringang dient te allen tijden gegarandeerd te zijn d.m.v. automatisch opengaan bij een brandmelding of te openen via een sleutel welke zich in een sleutelkluis bevindt.

Sleutelkluizen:
Hekken die de aanrijroute blokkeren moeten geopend kunnen worden, evenals de toegang tot het gebouw en van ruimten in het gebouw die in de normale situatie zijn afgesloten. Hiervoor zijn sleutelkluizen benodigd met als inhoud de benodigde sleutel(s), want niet altijd is iemand aanwezig om hek of deur te openen.

     

(fragment van verslag brandweer Breda (bron: internet))
Bij ----- was een automatisch brandalarm afgegaan.
Ter plaatse bleek dat er geen sleutel in de sleutelkluis aanwezig was. Hierop is eerst buiten om verkend. er werden geen geen bijzonderheden geconstateerd, hierop is besloten op de sleutelhouder te wachten.
Toen de sleutelhouder ( van het beveiligingsbedrijf) gearriveerd was kon de binnen verkenning gedaan worden.
Ook hier werden geen bijzonderheden geconstateerd.
Hierop ingerukt

Waren en wel bijzonderheden geconstateerd, dan had de toegang eerst moeten worden geforceerd, hetgeen kostbare tijd in beslag kan nemen.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 06-07-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan