Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Meubels algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

het meubelontwerp;
lichaamsmaten t.b.v. ontwerpen van meubels; 

Algemeen:

Het woord meubel is, via het Oudfranse 'mueble', afkomstig van het Latijnse woord 'mobilis' hetgeen verplaatsbaar betekend.

Meubilair is de verzamelnaam voor allerlei soorten meubels die voor diverse doeleinden worden gebruikt, zoals:
bed, bank, bureau, fauteuil, zetel, kast, kist, kruk, sofa, stoel, tafel, etc.

Meubelontwerp is aan mode onderhevig en daarom is historische meubilair vaak in bepaalde stijlperiodes te onderscheiden,
zoals rococo, neoclassicisme, biedermeier, art deco, etc.

Om een meubel te kunnen vervaardigen, moet de meubelmaker de beschikking hebben over de nodige tekeningen waaruit de bedoeling van de ontwerper zodanig duidelijk blijkt, dat geen misverstanden kunnen ontstaan.
Zoals bij zoveel tekentechnieken, is ook het tekenen van meubels vastgelegd in een normblad, nl.:
de norm    NEN 916:1975 nl     Technische tekeningen - Tekeningen voor meubelen en betimmeringen
klik hier om naar boven te gaan 

Het meubelontwerp:

Voor het maken van een ontwerp voor een meubel moet men beschikken over de onderstaande uitgangspunten:
 • doel of noodzaak;
 • programma van eisen;
 • inzicht in de beschikbare ruimte;
 • kennis van de menselijke maat;
 • kennis van de toe te passen materialen;

 • kennis van toe te passen mogelijke constructieverbindingen.
Aan de hand van de gegevens van deze uitgangspunten kan men in staat worden geacht een practisch en degelijk meubel samen te stellen.
Maar daarmee is nog niets gezegd over de vorm en uiterlijk van het meubel En dat is juist van zeer veel belang voor de ontwerper en voor de gebruiker.

Het meubel moet een zodanige vorm krijgen en de onderlinge verhoudingen van de delen waaruit het meubel is samengesteld moeten zo zijn, dat er een verantwoorde vorm en een verantwoorde verhouding ontstaat.

De vormgeving wordt sterk bepaald door:

 • de uiterlijke vorm;
 • de inpassing in het interieur;
 • de verhoudingen van het totale meubel;
 • de verhoudingen van de onderdelen;
 • het materiaalgebruik;
 • de materiaalafwerking;
 • de kleur(en);
 • de profilering;
 • en de versiering.

klik hier om naar boven te gaan


 

Lichaamsmaten t.b.v. ontwerpen van meubels:


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 27-05-2019

 

 

klik hier om naar boven te gaan