Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Draaicirkels voertuigen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
baanbeschrijving;
manoeuvreerruimte vrachtauto's;

cad blocks   CAD details

 


 

Algemeen:

Als bouwkundige heb je in het algemeen weinig te maken met het aanleggen van wegen, de benodigde breedtes hiervan, etc.
Uitzonderingen daargelaten.

Daar echter bepaalde specifieke voertuigen een gebouw, ten alle tijde, moeten kunnen benaderen moet je wel enig inzicht in de problematiek hebben.
Up to date ben je echter nooit: voertuigen en de daarbij behorende draaicirkels veranderen constant.

zie  het onderwerp "Bereikbaarheid hulpdiensten"behorende bij dit onderdeel. klik hier om naar boven te gaan



 

Baanbeschrijving:

bron afbeeldingen: ASVV 1996 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)

Bij het rijden van bochten bestrijkt een voertuig een bredere baan dan de breedte van het voertuig zelf. Voor de verbreding van de rijstrook die daarvoor nodig is, worden over het algemeen iets grotere maten aangehouden dan theoretisch nodig is. Op zich is dit logisch.

Voor het bepalen van de bestreken baan in bochten met een zeer kleine straal, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van manoeuvres, kan gebruik worden gemaakt een specialistisch computerprogramma of van (omdat de betreffende bouwkundige tekenaar deze niet heeft) de hieronder staande baanbeschrijvingen.

draaicirkels draaicirkels draaicirkels

  Baanbeschrijving vrachtauto en bus.
  Baanbeschrijving T1800 DS met oplegger (van Doorne's automobielfabrieken (1968)).
klik hier om naar boven te gaan



 

Manoeuvreerruimte vrachtauto's:

Bron leidraad tekst: D 2.8.1.1. manoeuvreerruimte voor vrachtauto's (EVO - 19??)

Indien een nieuw bedrijf moet worden ontworpen of de bestaande productie- en/of opslagruimte moet worden gewijzigd of verbouwd is het altijd noodzakelijk een grondige analyse vooraf te laten gaan van hetgeen zich in de betreffende afdelingen zal afspelen. Aan de hand daarvan dient dan de gunstigste lay-out en routing te worden samengesteld.
Dergelijke plannen hebben vaak mede betrekking op een deel of delen van het bedrijf waarin de ontvangst en afgifte van goederen plaats vinden. Daarbij ontstaan aanrakingspunten met het externe transport. De ontvangst-en expeditieafdelingen vormen immers de schakels tussen het interne en het externe transport. Ten aanzien van deze bedrijfsafdelingen kan niet worden volstaan met het analyseren van hetgeen er in 't gebouw plaats vindt en het ontwerpen van de inwendige indeling van 't gebouw doch er zal ook bijzonder veel aandacht moeten worden geschonken aan de ligging van het bedrijf ten opzichte van de openbare verkeerswegen en aan de indeling van het terrein.

Waar de laad- en losplaatsen moeten liggen ten opzichte van de overige afdelingen van het bedrijf is afhankelijk van de indeling. De totale lay-out (inclusief laad-en losruimten en manoeuvreerruimten) is mede afhankelijk van:
  -   de soorten vrachtauto's, die aan het bedrijf komen;
  -   de aantallen vrachtauto's, die tegelijk worden verwacht;
  -   de laad-en lostijden;
  -   de wijze waarop de vrachtauto's zullen worden geplaatst.

Als basis voor de nodige manoeuvreerruimte dient uitgegaan te worden van de lengte en van de draaistraal van de vrachtauto's. Tot de moeilijkheden behoort echter dat er aan de meeste bedrijven zo bijzonder veel verschillende vrachtauto's voorrijden verschillend in lengte maar ook verschillend in wieluitslag hetgeen invloed uitoefent op de grootte van de draaicirkel. In verband hiermede moet dus bij de bepaling van de manoeuvreerruimte, die voor het gebouw vrij moet blijven, worden uitgegaan van vrachtauto's welke de grootste manoeuvreerruimte vergen.

Er zijn uiteraard situaties waarin aan de loszijde veel verschillende typen vrachtauto's zullen arriveren, terwijl aan de laadzijde alleen gewerkt wordt met een standaardtype eigen auto. Het is dus noodzakelijk om altijd vooraf na te gaan welke soorten vrachtauto's er in het algemeen verwacht zullen kunnen worden.

Benodigde ruimte bij laden/lossen evenwijdig aan gevel:

laden en lossen

Benodigde ruimte bij laden/lossen evenwijdig haaks op de gevel:

laden en lossen
laden en lossen      Indien meerdere wagens naast elkaar staan neemt de benodigde lengte met ca 4.00 toe.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 06-07-2018 (afbeelding landauer 27-11-2021)

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Baanbeschrijving:
klik hier om naar boven te gaan

Baanbeschrijving vrachtauto en bus.

draaicirkels draaicirkels
 

 


 extra informatie behorende bij:
Baanbeschrijving:
klik hier om naar boven te gaan

Baanbeschrijving T1800 DS met oplegger.

(van Doorne's automobielfabrieken (1968))


klik hier om naar boven te gaan