Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Hergebruik.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
circulair bouwen;
herbestemming;

 

 

 

 

 
 


 

Algemeen:

Hergebruik van materialen is het opnieuw gebruiken deze van materialen in hun oorspronkelijke vorm.
Bij hergebruik (recycling) van een voorwerp wordt het oorspronkelijke product en/of materiaal, al dan niet voor een ander doel, opnieuw gebruikt.
Bij upcycling wordt aan oude materialen een nieuwe en meer duurzame functie gegeven.
Bij downcycling heeft de gerecycleerde grondstof niet meer de zuiverheid van de oorspronkelijke grondstof.

let op!    downcycling is dus een negatieve vorm van hergebruik. (Zie verderop bij circulair bouwen.)

tekstfragment:    Wikipedia.
Door de welvaartsstijging in de geÔndustraliseerde westerse landen in de 20e eeuw werden veel gebruikte materialen als afval beschouwd en weggeworpen. Dat is niet altijd zo geweest.
In het algemeen gold, in het verleden, dat goederen en materialen net zo lang werden gebruikt   c.q.   werden hergebruikt tot ze totaal versleten waren.

Toen in het laatste kwart van de vorige eeuw een wegwerpmaatschappij was ontstaan en de afvalbergen in de welvarende landen steeds groter werden, kwam onder druk van de opkomende milieubeweging en strengere wetgeving het hergebruik van gebruikte materialen en afval weer op gang.
Een belangrijke stimulans was ook de stijgende prijs van grondstoffen waardoor hergebruik economisch interessanter werd. Er is daarna een aparte industrie ontstaan die zich op hergebruik en recycling heeft toegelegd.


De beŽindiging van het hergebruik van materialen in de bouw had echter ook nog een andere belangrijke oorzaak.

Mede door de 2e wereldoorlog en de wederopbouwperiode daarna ontstond er een groot tekort aan bouwmaterialen.
Hergebruik van materialen was in de toenmalige bouw was niet meer mogelijk.
Het puin van de gebombardeerde huizen was niet bruikbaar en het balk- en vloerhout was opgestookt in de strenge winters.

De bouwmethoden werden gewijzigd:    Betonvloeren werden standaard, maar de manier van hergebruik van al het puin moest nog worden uitgevonden.
Het storten van dit puin in de gaten van de zandwinputten van het zand dat men nodig had voor deze bouwexplosie (waarbij we ook de wegen niet moeten vergeten) was de meest eenvoudige oplossing.


zie  de subonderwerpen "De wederopbouwperiode (fase 1 en 2)"
van het onderwerp "Woningvorm typologie" van het onderdeel "functionele vormgeving - typologieŽn".

klik hier om naar boven te gaan 

Circulair bouwen:

Terug naar de tijden van weleer:    vervang recycling door hergebruik zonder functieverlies. Besef echter wel dat hergebruik van een voorwerpen zoals sanitair, etc via tweedehands verkoop in een kringloopwinkel alleen interessant is voor de doe-het-zelver.

Circulair bouwen, kansen voor slopers en groothandels.
(Bouwnieuws | Door ING Economisch Bureau):    bron tekstfragmenten:    Archidat bouwformatie nieuwsbrief 30-06-2017

Bij circulair bouwen staat de herbruikbaarheid van bouwmaterialen centraal.

35% van de Nederlandse afvalstroom bestaat momenteel uit bouwafval. De bouwsector recyclet hiervan 95%. Het gaat daarbij grotendeels om bouwpuin dat wordt verwerkt tot granulaat voor fundering onder wegen. Dit vernietigt echter voor een groot deel de waarde van de bouwmaterialen en daarom wordt ook wel gesproken over downcyclen.
Beter is het om bouwmaterialen of juist zelfs complete gebouwen en/of gebouwdelen op een hoogwaardige manier te hergebruiken. Een kozijn heeft namelijk een veel hogere waarde dan het hout.
Nog circulairder is het als een heel gebouw door renovatie of transformatie een nieuw leven krijgt.
Provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en woningcorporaties kunnen vanuit hun maatschappelijke taak het voortouw nemen bij circulair bouwen. Naar schatting is bijna 30% (Ä 25 miljard per jaar) van de bouwproductie gerelateerd aan deze (semi-) overheidsinstellingen.

Voor slopers bestaan er bij circulair bouwen kansen door slim te slopen. Zij kunnen hele bouwdelen uit een slooppand halen door het gebouw te ontmantelen zodat deze hergebruikt kunnen worden.

noot!   Mits we hetzelfde bouwen als we slopen. Een glazen kantoor binnenwand is in een standaard woning niet her te gebruiken.
zie  de extra "custom-made systeemwanden" van het onderdeel "Wanden - binnenwanden".  )
klik hier om naar boven te gaan 

Hergebruik:

Je wilt hebben dat onderdelen c.q. materialen van een bouwwerk zo lang mogelijk mee gaan. Voor hergebruik ben je derhalve afhankelijk van de te verwachten:
  • bouwtechnische levensduur;
  • economische levensduur;
  • functionele levensduur;
  • installatietechnische levensduur;
  • esthetische levensduur.
Enige creativiteit, voor zowel de ontwerper als de uitvoerder, is echter wel benodigd.

Voorbeelden hergebruik van een voorwerp:

 

Muiderslot:
Hergebruik bestaande septictanks als pompput.

zie  het subonderwerp "Divers"
bij het onderwerp "Vloerluiken" van het onderdeel "Vloeren - vloeren divers".

herbestemming

Gevangenpoort:
Hergebruik bestaand rookkanaal als leidingschacht.

zie  het subonderwerp "Hergebruik van het ongebruikte rookkanaal"
bij het onderwerp "Leidingschachten" van het onderdeel "Installaties - algemeen".

herbestemming herbestemming

Herbestemming, een nieuwe functie voor een bestaand gebouw. is een ander verhaal.
zie  het onderwerp "Herbestemming" behorende bij dit onderdeel.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 29-01-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan