Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Leidingschachten.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

niet elke leidingschacht is bouwkundig eenvoudig   (voorbeeld);
hergebruik van het ongebruikte rookkanaal; 
leidingschacht

Algemeen:

Een brandcompartiment is bedoeld om gedurende een bepaalde tijd te voorkomen dat de brand zich verder kan uitbreiden, en moet daarvoor op de compartimentsscheidingen aan diverse voorschriften betreffende de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een scheidingsconstructie voldoen.
zie  het sub-onderwerp "Brand- en rookcompartimenten" van het onderwerp "Brandwerendheid begrippen algemeen" behorende bij "Ontwerpproces algemeen".
 

Door leidingschachten welke door meerdere compartimenten gaan als een apart compartiment te beschouwen is aan deze eis betrekkelijk eenvoudig te voldoen. Zie onderstaande uitwerking van naaststaand voorbeeld van een 60 minuten brandwerende metalstud leidingschacht naast een toiletblok.

zie   voor de uitvoering van de metalstudwanden het onderwerp "Het gedrag van gipsplaat, etc. bij brand" van het onderdeel "Materialen - materialisering".
 
leidingschacht

Inbouwframes voor toiletten e.d. mogen in de brandwerende scheidingswanden worden ingebouwd, mits ze voldoen aan bepaalde brandwerende eisen. inbouwframes in leidingschachten
Doch let op!  In een leidingschacht lopen niet alleen leidingen en kanalen, maar ze moeten er ook in en uit.
Om de voortplanting van een eventuele brand in een kanaal dat grenst aan meer dan één brandcompartiment te beperken, moet deze, op de brandscheidingen voorzien worden van brandmanchetten, etc. die voldoen aan de in het bouwbesluit gestelde normen.

zie  hiervoor het onderwerp "Brandwerende afdichtingssystemen" behorende bij dit onderdeel.

Let op!
Dit geldt ook voor de riolering.

Bij het tekenen is door de tekenaar hiermee geen rekening gehouden. Dit werd duidelijk bij het plaatsen van de wanden. (zie gat in vloer) De ruimte tussen de twee scheidingswanden is daarna vergroot en de ruimte zelf is uitgevoerd als een aparte schacht.
Conclusie:   Wees niet te zuinig met het inschatten van de benodigde schachtruimte en verdiep je in de benodigde installatie.


 

Geluidsisolatie in schachten door bouwtechnische maatregelen:

zie   het sub-onderwerp "Isolatie leidingen en kanalen algemeen" van het onderwerp "Leidingen en kanalen" behorende bij dit onderdeel.
klik hier om naar boven te gaan


 

Niet elke leidingschacht is bouwkundig eenvoudig:


bron tekst fragmenten: - artikel Stedenbouw januari 2007:

leidingschachten Smedinghuis
leidingschachten Smedinghuis
brand Smedinghuis    brand Smedinghuis    brand Smedinghuis 

 

Naaststaand een fragment van het vele
tekenwerk dat nodig was.

De schachten zijn, i.v.m. de verschillen die in zowel breedte- als hoogtemaat per verdieping voorkwamen, allen ingemeten en waarnodig op tekening verwerkt. De bereikbaarheid van de binnenzijde van de kanalen geschiedde via luiken aan de binnenzijde. Dit moest per kanaal en per verdieping worden bekeken.

De kanalen van de zijvleugels welke niet door de brand waren aangetast zijn ook vervangen. Het probleem hier was de bereikbaarheid (intern werd er niet grootschalig verbouwd) en de totaal andere constructie die werd aangetroffen.
klik hier om naar boven te gaan 

Hergebruik van het ongebruikte rookkanaal:

Binnen een brandcompartement kan elk kanaal als schacht worden gebruikt. Hetgeen niet wil zegggen dat het, op het tekenwerk na) dan meteen (tenzij sloopwerk is toegestaan) ook simpel is.
Zie onderstaand voorbeeld uitgevoerd tijdens de laatste restauratie van "de Gevangenpoort".


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-037-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan