Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Draagstructuur algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
de materiaalkeuze van de draagstructuur is tijdsgebonden
en afhankelijk van;


 

Bakstenen kogelvanger uit 1880 van de schietbaan gelegen naast het voormalige fort "Werk aan het Spoel" (onderdeel van de "Hollandse Waterlinie") te Culemborg,
met op de achtergrond twee van de drie langs de N320 staande Vestas V80 windturbines, genaamd De Witte Juffer en Het Rode Hert (bouwjaar 2013).
 

Algemeen

Wie kennis wil verwerven van de constructie en de berekening van bouwkundige onderdelen, moet dan ook beginnen met te leren begrijpen, hoe deze onderdelen zullen worden belast en wat ze moeten en kunnen doen ten einde aan het gestelde doel te kunnen beantwoorden.
Dit is niet alleen thans, maar was dus ook toen:
zie    hiervoor het onderwerp "Techniek heeft zonder onderwijs geen bestaansrecht" van het onderdeel "1850 - 1950 (techniek, wetenschap en maatschappij) - algemeen".

Op onze constructies (gebouwen, bruggen, kademuren, enz.) werken altijd krachten. We zeggen de constructie is belast.
Deze belasting moet door de constructie op doelmatige wijze worden overgebracht op de grond onder de fundering.

Doelmatig wil hier zeggen:

 • de constructie is stabiel
 • de constructie is stijf
 • de constructie is sterk

Buigen of barsten:

(tekstfragment  Betoniek juni 1972)
Een zeer flexibel materiaal als rubber kan grote vervormingen ondergaan zonder zijn samenhang te verliezen:  het gedraagt zich elastisch.
Dat wil zeggen dat het stuk rubber zijn oorspronkelijke vorm weer aanneemt nadat de vervormende kracht niet meer optreedt.
Het kan ook zijn dat een lichaam na vervorming niet meer spontaan tot de oorspronkelijke vorm terugkeert. Dergelijke materialen noemt men plastisch.
Voor vele andere materialen is het nodig aanzienlijke krachten uit te oefenen om ze te vervormen.
Men zou kunnen zeggen:  deze materialen zijn harder;    juister is het om de vervormbaarheid uit te drukken als een elasticiteit. Naar mate er meer kracht nodig is om zo'n materiaal te vervormen, is het minder elastisch:  het heeft een hogere elasticiteitsmodulus.

Een ander materiaaleigenschap is sterkte.
Een voorwerp zal kapot gaan wanneer de belasting de sterkte overtreft. Nu hangt dit bezwijken op een of andere manier toch wel samen met de vervormbaarheid want door te vervormen kan een voorwerp de krachten die er op komen als het ware beter verwerken.
Door geringe vervormbaarheid kan een materiaal dus, ondanks hoge sterkte, toch gemakkelijk kapot gaan. Men noemt ze dan bros en een bekend voorbeeld hiervan is glas.

Daarom is dilateren vaak een bittere noodzaak.
zie    voor de traditionele stapelbouw het onderwerp "Metselwerk gevels scheurvorming en dilataties" van het onderdeel "gevels - metselwerk gevels".
klik hier om naar boven te gaan 

De materiaalkeuze van de draagstructuur is tijdsgebonden


zie    voor de opbouw van het dak (op de onderste foto) welke in 1964 is samengesteld uit twaalf hypparschalen
de extra behorende bij het subonderwerp "Hypparschalen: van het onderwerp "Constructieve vormgeving" behorende bij dit onderdeel.

 

en afhankelijk van:

 • het materiaal dat voorhanden is;
 • van de eventuele vereiste aanpasbaarheid bij latere gebouwwijzigingen;
  zie   zie het onderwerp "Herbestemming" van het onderdeel "Duurzaam bouwen, etc.".
 • van het beschikbaar materieel;
 • van de beschikbare arbeidskrachten;
 • van de factor tijd;
 • de beschikbare plaats c.q. bereikbaarheid van het bouwterrein;


  Voor een juiste keuze van de draagconstructie is het van belang te weten welk bouwterrein men ten beschikking heeft, hoe dit terrein te bereiken is voor eventueel zwaar transport en met welke overige belemmeringen men rekening moet houden. Denk hier niet te licht over. Het kan over heel veel geld gaan.
 • de beschikbare kennis;
  Bij de keuze van een constructie behoort namelijk ook het "hoe en waarom", d.w.z. een behoorlijke analyse, waarop de constructie gebaseerd is.
  De uitvoering van de constructie hangt daardoor sterk af van de inzicht en de ervaring van de constructeur.
 • van politieke factoren;
 • van de bouwkosten;  Bouwkosten
 • van het te bestede budget (materiaalprijs versus productiekosten);
 • van het te behalen investeringsrendement;
 • Het oplossen van de geluidsproblematiek, vooral in de woningbouw.
  Hierbij te denken aan zwaardere tussenmuren dan constructief noodzakelijk en/of ankerloze spouwmuren.

  zie   zie voor de algemene informatie over geluid het betreffende onderdeel bij ontwerpproces

 • etc.

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 26-05-2017 (verwijzing naar 1850 - 1950 22-08-2022) (18-02-2024 tekstfragment intro bij algemeen)

 

 
klik hier om naar boven te gaan