Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Sterkteleer   (toegepaste mechanica).

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

belastinggevallen; 

Algemeen.


Mechanica:

Mechanica is de leer die zich bezighoudt met verplaatsingen, vervormingen en bewegingen en de oorzaken daarvan. In engere zin beperkt het zich vaak tot vaste lichamen. In ruimere betekenis omvat het ook de vloeistoffen en gassen.

Toepassing vindt de mechanica bij de bestudering van vrijwel alle fysische verschijnselen, zowel in de techniek als in de biologische en medische wetenschappen, wanneer zich vragen voordoen omtrent bewegingen en optredende vervormingen of omtrent stromingen om een profiel of door een buis.

De mechanica kan verdeeld worden in de volgende onderdelen:

 • de kinematica (de oorzaak van de beweging)
 • de dynamica (de bewegingsleer)
 • de statica (de leer van het evenwicht van krachten op lichamen)

Sterkteleer:

Theoretische mechanica = werktuigkunde en toegepaste mechanica = sterkteleer.

Bij de theoretsche mechanica worden de voorwerpen als onvervormbaar beschouwd. Bij de toegepaste mechanica neemt men juist wel de vervormbaarheid in aanmerking en gaat hiervan de gevolgen na.

De toegepaste mechanica in de bouwsector is dus de kennis, die nodig is voor de berekeningen volgens de elasticiteits- en de plasticiteitsleer in verband met de statica van de constructies;     ofwel het onderzoek naar de grenstoestanden door grote elastische of plastische vervormingen, instabliliteit (knikken, plooien en kippen), rekenkundige spanningsoverschrijdingen of bezwijken, en het moment van kantelen.
klik hier om naar boven te gaan 

Belastinggevallen:

Elke stof is opgebouwd uit atomen, die op elkaar krachten (cohesie) uitoefenen.
Werken op een voorwerp uitwendige krachten, dan zullen deze het voorwerp trachten te vervormen. De cohesie verzet zich hiertegen. In het materiaal ontstaan dan inwendige krachten.
De grootte van de vormverandering wordt bepaald door de uitwendige krachten. De inwendige krachten denke men zich ter vereenvoudiging gelijkmatig verdeeld over het belaste oppervlak.
De inwendige kracht, welke nu door een oppervlakte-eenheid wordt opgenomen, noemt men de spanning.

We onderscheiden de volgende belastinggevallen

 1. trek;
  zie figuur 1.
   
 2. druk;
  zie figuur 2.
   
 3. afschuiving;
  zie figuur 3 en 4 van twee op elkaar geklonken platen waarbij de klinknagel op afschuiving wordt belast.
   
 4. buiging;
  zie figuur 5 en 6. Figuur 5 geeft de situatie aan in de beginstand en figuur 6 de daardoor ontstane doorbuiging.
   
 5. wringing;
  zie figuur 7 waarbij een staaf aan de uiteinden wordt belast door twee tegengestelde koppels.
   
 6. knik.
  zie figuur 8 en 9. Bij lange, slanke staven kan bij belasting op druk ook nog een zijdelingse doorbuiging (knik) ontstaan.
    

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 18-06-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan