Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Binnenwanden.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
traditioneel samengestelde wanden;
skeletwanden;

zie   voor stucwerk het onderwerp "Pleisterwerk"
van het onderdeel "materialen - (-)steen/beton + stuc".

systeemwanden;
let op! ;

voorzetwanden;

zie   voor toiletruimten en badkamers
de algemene informatie over wanden in sanitaire ruimten. 

Algemeen:

De binnenwand is een belangrijk onderdeel van een gebouw / woning.
De binnenwand is net zo belangrijk als de omhullende gevel en het dak.

Bij de keuze van het materiaal is niet alleen de duurzaamheid en de toekomstbestendigheid van belang, maar ook moeten we letten op het geluidsisolerend vermogen, de stootvastheid, etc..
zie   voor de algemene informatie over geluid het onderwerp "Geluidsproblematiek" van het onderdeel "bouwfysica".

Constructieve binnenwanden welke een onderdeel vormen van de draagconstructie van het gebouw zijn over het algemeen steenachtig van aard.

Brandwerende wanden hebben naast hun primaire functie van het scheiden van ruimten ook nog een secundaire functie n.l. het weren van brand doorslag.
zie   indien gewenst het onderwerp "Brandwanden" behorende bij het onderdeel "constructietechniek - algemeen".

Bij leidingschachten heb je te maken met geluidsisolerende en brandwerende eisen.
zie    hiervoor het betreffende onderwerp "Leidingschachten" van het onderdeel "installaties - algemeen".
 

Hoewel we in het algemeen nog steeds massief denken staan de ontwikkelingen in de bouw niet stil. Ook op het gebied van binnenwanden zijn er innovaties.
klik hier om naar boven te gaan 

Traditioneel samengestelde wanden:


klik hier om naar boven te gaan


 
www.debaere.be

skeletwanden:

(bron afbeelding:  www.debaere.be)

Skeletwanden hebben een skeletdraagstructuur van hout of metaal. (de opbouw van de houten skelet uitvoering is identiek aan de hieronder beschreven metal stud uitvoering)

zie  tabellen houtafmetingen houtskelet in het hoofdstuk draagstructuur (bouwsystemen)

Metal Stud-scheidingswanden zijn niet-dragende wanden die op het werk worden gemonteerd. Ze bestaan uit een licht, thermisch verzinkt stalen geraamte, waarop aan beide zijden een beplating van b.v. gipsplaat, gipsvezelplaat, etc. wordt geschroefd en waarvan de spouw al dan niet wordt gevuld met een isolatie. Ze zijn toepasbaar op allerlei manieren en vormen. Of het nu gaat om mooie strakke kantoorwanden, functionele scheidingswanden voor geluidsdemping of voor het wegwerken van bekabeling, goten of leidingen, de mogelijkheden zijn eindeloos.

De gips(vezel)plaatranden behoeven ondersteuning van stijlen, regels, klossen, balken, rachels, etc.
Bij horizontaal aangebrachte wandplaten moet men bij de grotere stijlafstanden achter de horizontale naad een tussenregel aanbrengen.
Bij dubbele gipskartonplaten - in geval van hogere eisen voor brand en geluid - moet de tweede plaat, met de naden verspringend ten opzichte van de eerste laag, ook aan de stijlen en regels bevestigd worden.

Voor het bevestigen van zware onderdelen zoals wastafels, keukenkastjes en dergelijke zijn voorzieningen (klossen en/of stroken triplex) in de wand nodig. De plaats van deze onderdelen moet daarom in een vroeg stadium bekend zijn.

voor houtskeletbouw dragende binnen- en buitenwanden (principe opbouw, bouwfyische eigenschappen en brandveiligheid)
zie   het betreffende onderdeel.

Om de kans op bechadiging bij het verwijderen van behang te voorkomen moet men de gipskartonplaat voorzien van een speciale grondlaag.

Met gipskartonplaten in vochtige ruimten is voorzichtigheid geboden. Er dient voor gezorgd te worden dat zich geen vocht in de platen kan ophopen, waardoor de gipsplaat nat wordt en haar stekte verliest.
Een deugdelijke kimnaad afwerking bij steenachtige vloerafwerkingen is hier derhalve gewenst.


De systeemopbouw van een metal stud wand frame en gipsplaten hebben voor de huidige bouw- en woonnormen een aantal belangrijke voordelen:
 • hoge geluidsisolatie
 • brandwerend
 • snelle, droge montage
 • leidingen in spouw
 • flexibel toepasbaar
 • licht in gewicht
 • stabiel en duurzaam
 • glad en vlak veelzijdig af te werken

voor documentatie leveranciers metalstudwanden en toepassen als brandwerende scheidingswand zie verwijzingen naar externe sites van derden
en de publicaties van het Technisch Bureau Afbouw

bouwfysische aspecten
 

 

Bouwfysische aspecten inzake brandveiligheid en acoustische demping:
bron:  catalogus Rockwool 1991/92

bouwfysische aspecten
 

 

zie   zie ook bij het onderdeel brandwerendheid "Het gedrag van gipsplaat, etc. bij brand".
 

promat    voor documentatie zie verwijzingen naar externe sites:
klik hier om naar boven te gaan 
Smedinghuis - Bruynzeel binnenwanden

Systeemwanden:

(foto:  Bruynzeel binnenwand tijdens bouwfase Smedinghuis Lelystad)
extra   zie artikel Stedenbouw januari 2007 en enkele foto's.

De systeemwand is een wand met bijna onbegrensde mogelijkheden.

De grote voordelen van deze systeemwanden zijn:

 • de wand is demontabel.
 • de wand is naar bijna elke wens te verkrijgen.
 • de wand is kant en klaar.

kitloze volglazen scheidingswanden:

  zie documentatie
klik hier om naar boven te gaan


 

Let op! :

Buigslappe wanden zoals skelet- en systeemwanden alsook in bepaalde gevallen de traditioneel gemetselde c.q. gelijmde wanden moeten ook aan de bovenzijde zijn verankerd aan verdiepingsvloer, dak of hulpconstructie. In de ontwerpfase wordt dit nog al eens vergeten, omdat de achitect alleen met het zichtbare bezig is en niet met hetgeen boven het plafond zit.
Skeletwanden worden vaak nog wel boven het plafond doorgezet tot aan het dak en/of verdiepingsvloer, tenzij deze afstand te groot wordt, te veel kanalen boven het plafond door lopen, etc.

Bij de Bruynzeel systeemwanden van het hierboven genoemde Smedinghuis hadden wij dit probleem niet omdat de wanden geplaatst waren direct op de naden van de bovenliggende betonnen casettenvloer.

binnenwanden

Bij de vouwwand boven het plafond van het Nationaal Archief hadden wij dit probleem wel. Helaas was de tekenaar vergeten deze benodigde hulpconstructies ook op de plattegrondtekeningen aan te geven, waardoor er in de bouwfase problemen ontstonden met de daar geplande installatiekanalen.

binnenwanden

binnenwanden
 

 

 

 

 
     Indien er aan bepaalde geluidseisen moet worden voldaan, dan is het volgende van toepassing:
     De geluidsisolatie is pas optimaal als er geen geluidlekken voorkomen.
     Daarom is het nodig om bij aansluitingen tegen wanden, plafond en vloer, naden zorgvuldig af te dichten
     met bijvoorbeeld comprimeerbaar akoestisch band en daarna af te kitten.

     Overlangse geluidsiolatie boven het plafond kan ook worden bereikt met naaststaande oplossing
     (ook wel n.a.v. de manier van aanbrengen plofpakket genoemd).
 

klik hier om naar boven te gaan 
voorzetwanden

Voorzetwanden:

Een voorzetwand kan worden gebruikt om lelijke muren en leidingen aan het zicht te onttrekken. Alles wordt zo weggewerkt achter een vlak en glad oppervlak welke op allerlei manieren kunnen worde afgewerkt, zoals met verf, behang, tegels etc
zie   voor houten wandbetimmeringen het betreffende onderwerp behorende bij dit onderdeel.

Een voorzetwand kan ook worden gebruikt om de warmte-isolatie van een koude muur te verhogen. Door de spouw achter de beplating te vullen met een minerale wol o.g. krijgt kou geen kans meer om binnen te dringen.
Ook kunt u met een dergelijke voorzetwand, indien hij vrij staat van de bestaande muur, binnen de grenzen als vermeld bij de algemene informatie over geluid, problemen van geluidshinder verhelpen.

Voorzetwanden kunnen gemaakt worden als de hierboven besproken skeletwanden maar dan met enkelzijdige beplating of als een kant-en-klaar systeem zoals b.v. de Faay wanden.

voorzetwand details Faay voorzetwand details Faay
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 17-03-2018

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Systeemwanden:
klik hier om naar boven te gaan

artikel Stedenbouw januari 2007:

zie  zie ook omschrijving in artikel bij schoonwerk betonplafonds


     
     
klik hier om naar boven te gaan