Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

traditionele stapel bouw.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

 

Algemeen:


De traditionele stapelbouw:


Onder traditionele bouw verstaan we de bouwmethode die in de loop der eeuwen is ontwikkeld en waarbij gebruik gemaakt wordt van lokaal gangbare materialen, zoals baksteen, keramische dakpannen en hout.
Deze methode wordt ook wel stapelbouwmethode genoemd. Kleine handzame elementen (bakstenen) worden op elkaar gestapeld en tot muren gemetseld.

zie   ook het onderwerp "Metselwerk verbanden, voegen, specie, etc." van het onderdeel "gevels - metselwerkgevels".

Houten kozijnen worden gebruikt om de muuropeningen functioneel te kunnen maken en houten balken met vloerplanken vormen de vloeren en de daken. De regendichtheid wordt met dakpannen gewaarborgd.
Bijna al het werk vindt plaats op de bouwplaats.

Fragment uit:   zeventig jaren woningwet:   huizen, plannen, voorschriften   (uitgave Plan 11 1972)

   

In de arme wijken van vele steden en in de dorpen was al sinds eeuwen de één- of tweekamerwoning ingeburgerd:  een huisje van 3,75 tot 6 m breed, van één verdieping, afgedekt met een onbeschoten pannenkap. Het had een stookplaats, een aanrecht, vaak een pomp en een 'secreet' met ton in de tuin. Ouders en kinderen sliepen in ongeventileerde bedsteden. Een ladder of een steile trap gaf toegang tot de berging op zolder. De tweekamer versie kon een aan- of uitgebouwde keuken hebben. Dit type woning zou tenslotte uitgroeien tot het eengezinshuis met 'doorzonkamer'.
zie   ook het onderwerp "Woningvorm typologie" van het onderdeel "functionele vormgeving - typologieën".

In de dorpen en steden lag er een klein stukje gtond achter- of voor en achter- het huis. Dan waren er ramen in twee gevels. Het was echter met één kamer ook mogelijk om de achterzijde blind te maken. Blinde achterzijden waren al eeuwen toegestaan voor de woningen in hofjes. Deze hofjeswoningen hadden dan in plaats van een achterterrein een ruime binnenplaats.

Veel voordeliger was het om zulke woningen met een smal steegje ertussen in rijen te bouwen, soms tegen elkaar:  de rug aan rug woningen, soms aan één zijde blind achter een rij tuinen.


Traditionele bouw geeft de mogelijkheid tot veel eigen inbreng m.b.t. afmeting, indeling en stijl.
Iedere doe-het-zelver kan er over mee te praten en weet hoe het moet. Het is daarom de bouwmethode waar de meeste fouten in voorkomen.
Maar in tegenstelling met de moderne prefab massabouw, meestal eenvoudig oplosbaar.

Hou in ieder geval, zowel bij grote als kleine wijzigingen, altijd de stabiliteit in de gaten.
zie   het onderwerp "Stabiliteit bij traditioneel gebouwde bouwwerken" bij het onderdeel "Stabiliteit".

    De traditionele stapelbouw komt thans voornamelijk voor;
  • als kleine uitbreidingen bij bestaande gebouwen,
  • als kleinschalige nieuwbouw,
  • bij kleine renovatie projecten
  • en in de restauratie bouw.

De moderne variant:

De moderne versie van deze methode, wijkt hier aanzienlijk van af en bestaat grotendeels uit geprefabriceerde elementen.

Binnenmuren en binnenspouwbladen worden tegenwoordig meestal gemaakt van grote gips- en kalkzandsteenblokken.
Vloeren zijn bijna altijd van prefab betonplaten, zowel voor de begane grond als voor de verdieping.
De dakplaten worden eveneens geprefabriceerd, inclusief isolatiemateriaal en latten voor de dakpannen. De platen worden met de kraan op hun plaats gelegd.
Rondom de dragende muren wordt een spouwmuur gemaakt met isolatie in de spouw en buitenmuren van gemetselde bakstenen.
Kozijnen worden nog vaak wel van hout gemaakt en op de prefab daken komen nog steeds dakpannen.

Het traditionele stapelen is dus grotendeees vervangen door de montage van de prefab-elementen, maar het uiterlijk van het eindresultaat is echter meestal hetzelfde.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 10-12-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan