Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Stro- leembouw en hergebruik van materialen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

stro- leembouw;
hergebruik van materialen;


strobouw   strobouw leembouwleembouw hergebruik hergebruik
 


 

Stro- leembouw:

zie   voor een voorbeeld van leembouw de subonderwerpen "Vitswerk en De leemvulling" van het onderwerp "Vakwerkbouw" behorende bij dit onderdeel.

Voor ecologisch bouwen met leem zie ook de verwijzingen naar externe sites van derden.

Strobouw:

Hoewel er nog weinig met dit oeroude materiaal wordt gebouwd, bestaat strobouw al zo lang als er strobalen zijn (dus sinds de mechanisatie van de landbouw).

Als de bouw met prefab stropanelen geschiedt, kun je een huis van stro heel snel bouwen.

Isolatiewaarde (stro + 40 mm houtvezelplaat) Rc = 7,9 m2K/W
De houtvezelplaat zorgt voor extra isolatie en winddichting.

Brandwerendheid is geen probleem:

Het hoge silicaatgehalte van het fijngesneden stro in combinatie met de hoge verwerkingsdichtheid geeft een brandveilige situatie.
Bij een brand verkolen de korte strovezels snel, waardoor het vuur verstikt en dooft.
gecertificeerde stropanelen hebben een brandwerendheid van 120 minuten.

De buitenkant van een strowoning werk je af net als elke andere skeletwoning met b.v. kalkstuc, hout, of metselwerk.

De binnenkant kan worden afgewerkt met leem of gipsvezelplaten (Fermacell). (Deze materialen zijn dampopen, zodat zij waterdamp kunnen doorlaten van binnen naar buiten en andersom.)

Leem combineert mooi met de dampopenheid van stro. Het heeft een mooie vochtregulering en daarom een goed binnenklimaat.
Wel moet je opletten met de verfsoort: je kan leem alleen schilderen met een minerale verf.
     
Waar je wel op moet letten is de plek waarop je een strowoning bouwt.
In principe kun je een huis van stro in heel Nederland bouwen. Op plekken met overstromingsgevaar is het echter niet zon goed idee. Water is namelijk wel een vijand. Het is voor geen enkel bouwmateriaal fijn als het onder water komt te staan, maar met stro moet je dit wel vermijden.

Voor info strobouw Nederland zie de verwijzingen naar externe sites van derden.
klik hier om naar boven te gaan
 

Hergebruik van materialen:

bron:  http://www.aardehuis.nl/nl/aardehuizen

Gestapelde, compact met aarde opgevulde oude autobanden vormen de dragende muren; niet-dragende muren kunnen worden gevuld met lege flessen, blikjes of andere niet-biologisch afbreekbare afvalmaterialen. Ook delen van aan te brengen isolatielagen kunnen met verkrijgbare recyclematerialen (zoals gerecycled piepschuim) worden gemaakt. Sommige andere bouwmaterialen kunnen worden betrokken van een lokaal sloopbedrijf.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 08-03-2019

 

 
klik hier om naar boven te gaan