Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Kunststoffen en rubbers.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

 

Algemeen:

Kunststoffen en rubbers behoren tot de groep van polymeren en zijn materialen waarbij een duidelijk verband kan worden gelegd tussen de moleculaire opbouw en de eigenschappen.

De nomenclatuur van de kunststoffen en rubbers is meestal afgeleid van de chemische bouwstenen waaruit het materiaal is samengesteld.

De kunststoffen en rubbers zijn afhankelijk van hun specifieke eigenschappen onder te verdelen in de volgende groepen:

 • Thermoplasten;

 • Thermoplastische kunststoffen worden gekakteriseerd door het sterk wijzigend karakter van de mechanische eigenschappen met de temperatuur.

  Enkele thermoplasten zijn: Polyetheen, polypropeen, polyvinylchloride, polystyreen, etc.
  thermoplasten (Jellema 1965)   thermoplasten (bron:   Jellema 1965)

 • Thermoharders;

 • De naam thermoharders duidt erop dat het materiaal hard wordt onder invloed van proceswarmte. Van thermohardende materialen kan gebruik gemaakt worden indien men een hard product wil hebben.

  Enkele thermoharders zijn: Fenolharsen, ureumharsen, melamine-formaldehydeharsen, polyesterharsen, epoxyharsen, etc.
  thermoharders (Jellema 1965)   thermoharders (bron:   Jellema 1965)

 • Synthetische vezels;
 • Rubbers.

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 24-11-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Kunststoffen en rubbers algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Eigenschappen van thermoplasten:

Jellema 1965


klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Kunststoffen en rubbers algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Eigenschappen van thermoharders:

Jellema 1965

 

klik hier om naar boven te gaan