Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Bouwkundige termen.

Gebruik waar mogelijk bouwkundige termen, deze zijn in het algemeen beknopter in hun omschrijving.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

bouwkundige termen (Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht (1989));
profileringen (Jaap van Dijk);
stichting historisch boerderij onderzoek;


 

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht (1989):

Archeologische en Bouwhistorische Kroniek van de Gemeente Utrecht (1989)

1  = blokkeel   2  = boezem
3  = bolkozijn 4  = daklijst
5  = daktegel 6  = dakbalk
7  = diefijzer 8  = drieklezoor
9  = ezelsrug 10 = wormplaat (fliering)
11 = geheng 12 = grondboog
13 = haanhout 14 = haardpot
15 = haardsteen essemble 16 = hanekam
17 = hoekketting 18 = kaarsnis
19 = kalf 20 = kelderlicht
21 = kinderbint 22 = (klis)klezoor
23 = kloosvenster 24 = korbeel
25 = korfboog 26 = krommer
27 = kroonlijst 28 = kruisvenster
29 = kruisverband 30 = latei
31 = lijstgevel 32 = middendorpel
33 = middenstijl 34 = moerbalk
35 = muuranker 36 = muurplaat
37 = muurstijl 38 = negge
39 = nokgording 40 = nokstijl
41 = oor 42 = panlat
43 = plint 44 = poer
45 = raveelbalk 46 = raveling
47 = roede 48 = rollaag
49 = rooilijn 50 = schoor
51 = schouder 52 = schouw
53 = schuifvenster 54 = segmentboog
55 = sieranker 56 = sleutelstuk
57 = spantjuk 58 = spiltrap
59 = spitsboog 60 = sporenpaar
61 = staande tand 62 = staand verband
63 = steektrap 64 = steensponning
65 = steunbeer 66 = stootbord
67 = stroomlaag 68 = strijkbalk
69 = tongewelf 70 = trapgevel
71 = tuitgevel 72 = tweelichtvenster
73 = versnijding 74 = vloerdelen
75 = vorstpan 76 = wang
77 = waterlijst 78 = windschoor


klik hier om naar boven te gaan


 

Profileringen:

bron:   Jaap van Dijk (opzichter Gevangenpoort (2008))

gekregen van Jaap van Dijk (opzichter)
klik hier om naar boven te gaan 

Stichting historisch boerderij onderzoek:


bron afbeelding:   (benaming van houtverbindingen en constructieve houten elementen 1982)


 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 05-06-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan