Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Perspectief tekenen.


Ondanks de thans veelvuldig gebruikte 3D tekenprogramma's blijft kennis omtrent de handmatige tekentechnieken interessant voor de tekenaar/ontwerper die iets anders wilt.
(bron: aantekeningen LOI cursus perspectief)

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

perspectief (algemeen);
constructiefiguur perspectieftekening;
oogstralen;


 

Perspectief (algemeen):

Voor een tekenaar bestaat de mogelijkheid op het platte vlak een zo nauwkeurig mogelijk "beeld" te tekenen van hetgeen we met het oog waarnemen.
Daar het begrip "beeld" te zeer gebonden is aan het ëigen "beeld" en het gebruik van allerlei visuele, technische, ruimtelijke, sferische, coloristische, deformerende, abstraherende en andere subjectieve invloeden en opvattingen een rol kunnen spelen, levert deze veelal kunstzinnige vrije tekenwijze voor bouwkundig en aanverwante doelen meestal geen bruikbare resultaten op.


bron afbeelding:  De visuele waarneming van de gebouwde omgeving (1979)

Een ontwerper moet het in zijn "voorstelling" levende project, vanuit bepaalde gezichtshoeken kunnen omzetten in een voor de leek duidelijke voorstelling.

centrale projectie methode

Centrale projectie (perspectief):


Hiervoor gebruikt men in het algemeen de wiskundig-constructieve perspectief als aanvaardbaar werkelijkheidsbeeld.

Bij de centrale projectie snijden alle projecterende lijnen elkaar in één (oog)punt. Het projectvlak zelf wordt het tafereel genoemd.

Volgens deze tekenwijze is het mogelijk iedere creatie, met verwerking van de exacte gegevens, om te zetten in een voor ieder aansprekende voorstelling.
klik hier om naar boven te gaan 

Constructiefiguur perspectieftekening:

De aanschouwer = oog = O staat, zit of ligt op het grondvlak.
De afstand van de aanschouwer tot het tafereel (distantie) is willekeurig en moet voor ieder geval afzonderlijk worden bepaald.
De loodlijn vanuit O op het tafereel, snijdt het tafereel in P en wordt oogpunt genoemd.

De horizon ligt op ooghoogte van de aanschouwer (aanschouwer = 0 0' in naaststaand figuur)
Het oogvlak en het grondvlak zullen elkaar in het "oneindige" (gezichtseinder) snijden.

In het theoretische perspectief staat normaal het tafereel altijd loodrecht op het grondvlak.

Daar het ondoelmatig zou zijn, steeds maar met de aanschouwelijke constructiefiguur te werken, wordt deze constructiefiguur in één plat vlak (de tekenvel) neergslagen.

constructiefiguur perspectieftekening     constructiefiguur perspectieftekening
klik hier om naar boven te gaan 
constructiefiguur oogstralen perspectieftekening

Oogstralen = lichtstralen:

Vanaf voorwerpen achter het tafereel lopen lichtstralen door het tafereel naar het oog. Deze lichtstralen snijden ergens het tafereel. Als deze snijpunten met elkaar worden verbonden zal dit een perspectivische afbeelding opleveren.

Het probleem is nu, hoe deze snijpunten te vinden.
 

Voor uitleg perspectief van één punt zie naaststaande figuur.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 07-09-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan