Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Rechte projectie.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

de rechthoekige (orthogonale) parallelprojectie algemeen;
voorbeeldenbron:  beschrijvende meetkunde voor Hogere Technische Scholen (uitgeverij Stam 1964)
 


 

De rechthoekige (orthogonale) parallelprojectie algemeen:


Algemeen:
De rechthoekige parallelprojectie, ook wel orthogonale-, loodrechte of gewone projectie genoemd, is in zijn eenvoudige vorm de meest voorkomende praktische werkwijze.

Door de mogelijkheid om verschillende aanzichten en doorsneden te maken is deze projectiewijze (Europees of Amerikaans) in de technische sector zeer bruikbaar.
zie extra   het onderdeel bouwkundig tekenen algemeen bij 'de Amerikaanse en de Europese methode (extra)'.

De rechthoekige projectie:
In de rechthoekige projectie gebruiken we in hoofdzaak drie loodrecht op elkaar staande vlakken als projectievlakken, nl:

1e projectievlak of horizontaal vlak aanduiding: H.
2e projectievlak of verticaal vlak - aanduiding: V.
3e projectievlak aanduiding D.

Het derde projectievlak wordt ook wel eens rechts genomen (zie de uitgewerkte voorbeelden).

De drie projectievlakken snijden elkaar volgens drie lijnen, die elkaar onderling loodrecht in O snijden.
Dit punt O noemen we de oorsprong.
Verder noemt men O X de X-as,   O Y de Y-as en O Z de Z-as.

De projectievlakken H, V en D kunnen we vergelijken met drie wanden van een kartonnen doos. Men snijdt de naad O Y of Y-as los. Daarna draait men H om de X-as naar beneden en D om de Z-as naar links, zodat H en D met V in een plat vlak komen te liggen. We hebben dan bereikt, dat figuren, die zích in H, V en D bevinden, in hun ware gedaante op een blad papier kunnen worden getekend..

Denken we de projectievlakken onbegrensd, dan verdelen H en V de ruimte in vier delen, die ruimtehoeken of kwadranten heten.

De ruimte
boven H en voor V is de le ruimtehoek (kwadrant aanduiding:  I);
boven H en achter V is de 2e ruimtehoek (kwadrant aanduiding:   II);
onder H en achter V is de 3e ruimtehoek (kwadrant aanduiding: III);

onder H en voor V is de 4e ruimtehoek (kwadrant aanduiding: IV).

Op dezelfde manier als hierboven is aangegeven (de draairichtingen zíjn in naaststaand figuur aangegeven.) draaien we H en D tot zij met V samenvallen.
 

klik hier om naar boven te gaan 

Voorbeelden:

voorbeeld
voorbeeld    voorbeeld
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 20-01-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan