Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Het maken van uitslagen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

uitslagen algemeen;
omwentelingslichamen;

bron afbeeldingen:   Ruimtemeetkunde uit de serie Op Hoger Plan voor V.M.T.O. (1957)

 

Uitslagen algemeen:

Voor verschillende doeleinden kan het gewenst zijn, van een lichaam een tekening te maken, waarbij alle vlakken in ware gedaante zichtbaar zijn.
Men maakt dan een uitslag of netwerk van het lichaam.

 

 
Het eenvoudigst geschiedt dit bij een recht prisma.
Grond en bovenvlak worden onder en boven een der zijvlakken geplaatst
en het geheel laat dan het totale oppervlak zien.

 

 
Scheef prisma.
Bij elk scheef prisma zijn de opstaande zijvlakken parallellogrammen,
die alle één gelijke zijde hebben en dus aan elkaar kunnen sluiten.
Alleen:  de andere zijden vormen nu 'n gebroken lijn.

 

 
Afgeknot prisma.
Men kan de 4 zijden van het grondvlak in één lijn uitleggen
en in elk punt de opstaande ribbe van vereiste lengte oprichten.
Regelmatige piramide.
Men kan alle opstaande vlakken om de ribben van het grondvlak neerslaan.
Men krijgt dan een stervormige figuur, die veel materiaal kost en veel naden bevat.
Zo doet men alleen bij een viervlak;   bij andere piramiden is het beter, om alle opstaande zijvlakken aan elkaar te laten en slechts één opstaande ribbe 'open' te maken.
 
Regelmatige afgeknotte piramide.
De opstaande zijvlakken zijn hier gelijkbenige trapezia;
de hoogte van zo'n trapezium (niet te verwarren met de hoogte van de afgeknotte piramide) is voor alle trapezia gelijk.
Regelmatig viervlak.
 

 

 

 

 

 
Regelmatig achtvlak.
 

 

 

 

 

 
Regelmatig twintigvlak.
Regelmatig zesvlak (= kubus).
 

 

 

 

 

 
Regelmatig twaalfvlak.

klik hier om naar boven te gaan


 

Omwentelingslichamen:

Cilinders en kegel, zijn gelijkvormig, als hun hoogten zich verhouden als de stralen der grondvlakken.

De cilinder.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De kegel.
 

 

 

 

 

 

 
De afgeknotte kegel.

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-07-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan