Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Veiligheids en Gezondheidsplan    (bouwwerk)     (plaats)
Inhoudsopgave voorbeeld

 1. Inleiding
 2. Projectgegevens
 3. Overzicht aannemers en uit te voeren werkzaamheden
 4. Overleg
 5. Bouwplaatsinrichting en -voorzieningen
 6. Veiligheids/ en gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp
 7. V&G dossier
 8. bijlagen:
  Kennisgevingsformulier
  Planningsschema bouw  ...............................................(geen formulier aanwezig)
  Algemene veiligheidsregels
  Werk- en rusttijdenregeling (Arbeidstijdenwet)
  Procedure bedrijfshulpverlening
  Ongevalsmeldingsformulier
  Verkeerscirculatieplan / Verkeersregels  ......................(geen formulier aanwezig)
  Toegangsregeling terrein  ............................................(geen formulier aanwezig)
  >
klik hier om naar boven te gaan


 

1.     Inleiding


 
  Zie bijlage:   Kennisgevingsformulier

2.     Projectgegevens


 

3.     Overzicht aannemers en uit te voeren werkzaamheden


 
  Het planningsschema van uit te voeren werk is opgenomen als bijlage.     (geen voorbeeldformulier aanwezig)

4.     Overleg


 

5.     Bouwplaatsinrichting en -voorzieningen


 
6.     Veiligheids- en `Gezondheidsgevaren voortvloeiend uit het ontwerp


7.     V&G dossier

Het V&G dossier zal informatie bevatten die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die later werkzaamheden (onderhoud, renovatie, verbouw, sloop) aan het bouwwerk zullen verrichten.

Bij de oplevering van het werk stelt de hoofdaannemer daartoe de volgende documenten aan de opdrachtgever ter beschikking:

 • Bouwbestek + (schriftelijk) de afwijkingen hierin
 • Tekeningen (B,W,E,T), alle conform laatste revisies
 • Laatste versie V&G plan
 • Bedienings- en onderhoudsvoorschriften:

 •     o   glazenwasserinstallatie
      o   liften en liftmachinekamer
      o   luchtbehandelingsinstallatie
      o   verwarmingsinstallatie
      o   beveiligingsinstallatie
      o   brandmeld/brandblusinstallatie
      o   electrische installaties
      o   overige:
 • aanwezigheid van specifieke, risicovolle materialen (schriftelijk)
 • aanwezigheid van specifieke, risicovolle ruimten of situaties (schriftelijk)

 • klik hier om naar boven te gaan

  8.     Bijlagen


  Kennisgevingsformulier

     
     

   

  Planningsschema bouw

  ..........(geen formulier aanwezig)
   

  Algemene veiligheidsregels algemeen

     
   

  Werk- en rusttijdenregeling

   

  Procedure bedrijfshulpverlening

   

  Ongevallenmeldingsformulier

     
   

   


  Verkeerscirculatieplan / Verkeersregels

  ..........(geen formulier aanwezig)
   

  Toegangsregeling terrein

  ..........(geen formulier aanwezig)

   

  Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
  dd: 24-04-2015

   

   
  klik hier om naar boven te gaan