Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Bouwvergaderingen, etc.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

besprekingen algemeen;
agenda;
notulen;

bron tekst afbeeldingen:    PBNA aannemerscursus vakdiploma burgerlijke- en utiliteitsbouw 1976


 

 

Besprekingen algemeen:

Elk bouwproces wordt gekenmerkt door overlegstructuren met een eigen karakter. Deze dienen voor een optimale sturing aan "het proces en product" en hebben mede een controlerende inhoud.
We onderscheiden de volgende vergaderingen.

Bouwvergadering:
In de bouwvergadering worden de beslissingen genomen over de onderwerpen die beleidsbepalend zijn voor "Tijd, Kwaliteit en Kosten" conform het contract.

De frequentie van de bouwvergaderingen wordt in de eerste bouwvergadering vastgelegd. Meestal wordt per project door de projectverantwoordelijke een vergaderschema opgesteld en aan alle partijen verstrekt.
In dit schema worden dan de diverse vergaderingen ingepland als zijnde, bouwvergaderingen, werkvergaderingen, stuurgroepvergaderingen, co÷rdinatiebesprekingen e.d.

Werkvergadering:
De werkvergadering heeft als doel een optimale sturing te geven aan de uitwerking van het project en controle op een tijdige inbreng en verwerking van gegevens, en dient tevens als voorbespreking voor de te nemen besluiten in de bouwvergadering.
De agendapunten zijn derhalve identiek als die in de bouwvergaderingen worden aangehouden.

Co÷rdinatiebespreking:
In het merendeel van de projecten wordt de co÷rdinatie verzorgd door de (hoofd-)aannemer. Deze is n.l. veelal besteksmatig verplicht regulier co÷rdinatiebesprekingen te houden. In de regel zal de opzichter hierbij aanwezig zijn teneinde te bewaken dat het co÷rdinatieproces goed verloopt.

Ad hoc overleg:
Zoals de woorden ad hoc aangeven zijn dit gelegenheidsbesprekingen. In principe zijn in de contracten de kwaliteitscriteria van de toe te passen materialen en systemen vastgelegd. Toch blijkt in de praktijk dat het bereiken van het gewenste kwaliteitsniveau de nodige zorg en aandacht verdient.
De ad hoc besprekingen worden voorgezeten, genotuleerd en gedistribueerd door de initiatiefnemer.
klik hier om naar boven te gaan


 

Agenda:klik hier om naar boven te gaan


 

Notulen: 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 13-10-2017

 

 
klik hier om naar boven te gaan