Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Materieel algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
de kosten van groot materieel;

materieelbegroting;
opbouw huurtarief;
 leidraad tekst:   syllabus: materieelinzet en werkmethode
(aannemerscursus PBNA 1976/77)


 

Algemeen:

Het benodigde materieel is onder te delen in verschillende groepen, zoals:
  -   groot materieel;
  -   hulpmaterieel;
  -   gereedschappen en klein materieel.
De grenzen tussen deze groepen zijn echter moeilijk aan te geven en kunnen per bedrijf verschillen.

Groot materieel:
Het groot materieel omvat al het materieel, waarvan de waarde per stuk relatief hoog ligt en waarvan het de moeite loont de kosten van onderhoud en reparatie, levensduur etc. te volgen.

Hulpmaterieel:
Het hulpmaterieel is het materieel, waarvan de waarde en de gebruikskosten per eenheid relatief laag zijn, maar waarvan grote, identieke verwisselbare hoeveelheden worden gebruikt, zodat de totale investeringen relatief hoog kunnen oplopen. (Denk hierbij aan bekistingen, steigers, etc.)

Gereedschappen en klein materieel:
Deze groep omvat meestal de handgereedschappen en klein machinaal gereedschap. De indivuele controle op kosten van gebruik, reparatie en onderhoud is moeilijk te volgen en geschiedt meestal per groep.
klik hier om naar boven te gaan


 

De kosten van groot materieel:

Bij groot materieel moet met de volgende kosten rekening worden gehouden;
 • de kosten welke onafhankelijk zijn van gebruiks- of aanwezigheidsduur, zoals:
  de kosten van transport, montage en demontage van b.v. bouwkranen. Deze worden rechtstreeks op de bouwwerken geboekt.
   
 • de kosten samenhangend met het gebruik, zoals;
  energiebruik, dagelijks onderhoud, etc. Deze kosten zijn tijdsduur afhankelijk en moeten worden ingeschat.
   
 • de kosten afhankelijk van de aanwezigheidsduur op het werk.
  Hiervoor moet een huurtarief per tijdseenheid worden opgesteld dat eveneens rechtstreeks op de bouwwerken wordt geboekt.
klik hier om naar boven te gaan


 

Materieelbegroting:

Tijdens de voorcalculatie wordt de materieelbegroting gemaakt aan de hand van een globaal opgezette materieelplanning.
De inzettijden op het werk kunnen hieruit worden vastgesteld.
Om tot een verantwoorde inzet te komen, zullen de beslissingen aan de hand van rationele motieven en berekeningen moeten worden genomen, waarbij de totale kosten van mogelijke varianten met elkaar worden vergeleken.

Omdat veelal met interne huurtarieven wordt gewerkt en de inzet van materieel en de inzet van materieel tijdgebonden is, kan de kostenbewaking van de materieelbegroting uitstekend geschieden aan de hand van de materieelplanning, waarin de stand van het werk wordt bijgehouden.
klik hier om naar boven te gaan 

Opbouw huurtarief:

Het materieelbeheer is bij de grote aannemingsbedrijven geen onderdeel van de algemene kosten, maar bestaat uit een zelfstandige exploitatierekening, waarbij de kosten minimaal moeten worden gedekt uit de verhuuropbrengsten van de werken.
Bij kleine aannemingsbedrijven is materieelhuur in het algemeen extern.

Het interne huurtarief is opgebouwd uit de volgende factoren:
  -   afschrijving;
  -   rente;
  -   onderhoud;
  -   verzekeringen;
  -   algemeen beheer. (meestal in de vorm van een opslagpercentage over de totale huurrekening)

Bezettingsgraad:
Om het huurtarief vast te kunnen stellen moet men de bezettingsgraad kennen, aangezien het materieel niet doorlopend in gebruik zal zijn en de bedragen aan afschrijving en te betalen rente wel doorlopen.

Levensduur:
  -   technische levensduur wordt bepaald door de zuivere technische slijtage;
  -   economische levensduur:
   -   hierbij spelen naast de technische slijtage ook andere factoren mee, zoals:
       verbeterde of goedkopere uitvoeringen van betreffende te verhuren materieel,
       veranderende productiemethoden waardoor geen vraag meer naar betreffend te verhuren materieel,
       etc.
 

 

Voorbeeld:
De gulden van toen is vervangen door een euro en een rentevoet van 8% is thans wat aan de hoge kant, maar als voorbeeld is de naaststaande kopie nog steeds bruikbaar.
 

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 25-12-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan