Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Dakconstructies algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

standaard houten daken;
schaalvormige houten netwerkdaken;
standaard stalen daken;
zeildoekdaken; 

Standaard houten daken:

Of een dak nu plat of hellend is de opbouw bestaat (m.u.v. de onbeschoten kap) normaliter altijd uit een draagconstructie en een dakbeschot.
De belastingen op het dakvlak moeten net als bij vloeren naar de hoofddraagconstructie worden afgevoerd.

Bij daken geschiedt dit via het dakbeschot en bijbehorende achterconstructie bestaande uit sporen, gordingen, (hulp)spanten, etc.
Deze achterconstructie moet berekend worden als zijnde een normale constructie, doch omdat een dergelijke bouwkundige constructie geen onderdeel is van de hoofddraagconstructie, dient de architect cq bouwkundige hier voor te zorgen.

vuistregels   opbouw sporenkappen
  opbouw gordingkappen
 

 

Vuistregels constructieafmetingen:

Om een indicatie te hebben van de grootte van benodigde achterconstructies, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van benaderingstabellen en vuistregels.
bron naaststaande vuistregels:  Jellema 1975
 

Bij het uitwerken van een ontwerp of het onderzoeken van alternatieve constructieve mogelijkheden, wil je vaak snel de hoogte, dikte, lengte en breedte van een potentiële oplossing weten. Het is nog te vroeg om een precieze berekening van een constructie(deel) te maken, maar er moet wel een aanname gedaan worden om mee verder te werken.

Bij het ‘voorlopig dimensioneren’ wordt altijd van ‘ gemiddelde omstandigheden’ uitgegaan; d.w.z.:

Zowel het eigen gewicht als de uitwendige belastingen dienen meegewogen te worden in de schatting, evenals de bij een constructie passende opleggingwijze en fabricage methode.

Bij vuistregels gaat het niet om een eventuele uitzondering waardoor een constructie toch nog kan, maar wél om de regelmatige toepassing ervan volgens normale regels.
 

 

 voor platte daken eventueel ook de tabellen met maximale balkafstanden voor woonhuizen bij het onderdeel tabellen houtafmetingen constructief.
 

 

 

klik hier om naar boven te gaan 

Schaalvormige houten netwerkdaken:

bron:  (artikel bouwwereld 1975 ?)   Houtvoorlichtingsinstituut

  modernere voorbeelden
klik hier om naar boven te gaan 
stalen daken

Standaard stalen daken:

Het principe van een geísoleerd stalen dak bestaat uit een sendzimir verzinkte geprofileerde staalplaat, waarop isolatiemateriaal naar keuze wordt gemonteerd. Over dit isolatiemateriaal worden 2 of meer lagen waterdichte dakbedekking geplakt. Om schade aan deze dakbedekking door b.v. belopen en ultraviolette straling te voorkomen wordt het geheel afgedekt met fijn grind of leislag.

T.b.v. de acoustiek in werkplaatsen met een te hoog geluidsniveau worden veelal geperforeerde dakplaten toegepast in combinatie met een steenwol isolatie. De dakopbouw zelf verandert niet.

stalen daken
klik hier om naar boven te gaan 

Zeildoekdaken:

zeildoekdak Culemborg      zeildoekdak Franeker

foto links:
Permanente afdekking fietsenstalling Stadskantoor Culemborg.

foto rechts:
Tijdelijke feesttent te Franeker (Kroningsdag 30 april 2013).
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 03-06-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Schaalvormige houten netwerkdaken:
klik hier om naar boven te gaan

Voorbeelden van daken met gebogen rasterstructuur (staal en hout).

Zlote Tarasy, Warsaw, Poland Zlote Tarasy, Warsaw, Poland:   bron: "http://www.jerde.com/flash.php"

draadfiguur Dit multi-functioneel complex in het centrum van Warschau strekt zich uit over 225.000 m².
Een bijzonder kenmerk hiervan is een hellend dak van glas en staal (van in het totaal van 10.200 m²).
Dit werd uitgevoerd door een Weens bedrijf met name Waagner-Biro Stahl-Glas-Technik (gespecialiseerd in glas en staal).
 

 

 
bron:   http://www.graitec.com/Du/ref_info.asp?ID=54"

www.graitec.com www.graitec.com

 

Weald & downland open air museum, England:
bron:   http://www.edwardcullinanarchitects.com/projects/cultural/downland.html

www.edwardcullinanarchitects.com
klik hier om naar boven te gaan