Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Dakramen en dakkapellen.


Aangepaste dakramen en dakkapellen die worden gebruikt op techniekzolders voor doorvoer van techniek en/of bereikbaar maken voor technische installaties die op het dak zijn geplaatst worden hieronder niet besproken. Ook het eventueel brandwerend maken van deze dakramen en dakkapellen wordt hier niet besproken.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

dakramen;

dakkapellen algemeen;
materiaalgebruik;
details;

 


 

Algemeen:

De functie van de zolder is in de loop van de tijd sterk veranderd. In oorsprong was deze bijna uitsluitend bergplaats. Tegenwoordig is deze in eerste plaats leefruimte, ingericht als slaapkamer of hobbyruimte. Dit houdt in dat voldoende daglicht moet kunnen toetreden en ventilatie mogelijk moet zijn. Ook is visueel contact met de buitenwereld gewenst.

Dat kan bij het merendeel van de zolders, uitsluitend via de schuine dakvlakken. Hierbij heeft men de keuze uit twee mogelijkheden:

  • het dakraam
  • en de dakkapel
  toegang tot zolderberging in het straatje van Vermeer.

voor- en nadelen:

Een dakraam heeft door de schuine stand een grotere lichtopbrengst dan een vergelijkbaar verticaal raam   (a1 > a2) Een dakkapel zorgt voor een groter bruikbaar vloeroppervlak   (b2 > b1). Een dakkapel heeft een gunstiger visueel contact met de buitenwereld.

bron ?
klik hier om naar boven te gaan 

Dakramen:

Leverbaar in diverse maten en uitvoeringen als (A) uitzetraam, (B) tuimelraam, (C) draairaam en (D) achuifraam.

bron ?

De ramen kunnen zijn gemaakt van metaal (gietijzer, aluminium of verzinkt staal) van kunststof of van hout, al dan niet bekleed met een metaalbeplating.
Niet elk raam is geschikt voor alle soorten dakbedekkingen. Bij de keuze zal altijd moeten worden nagegaan, of het raam toepasbaar is bij de betreffende dakbedekking.

De dakraamafmetingen zijn gebaseerd op de meest voorkomende panmaten.  (zie onderstaand figuur)

verhouding dakraamafmetingen panmaat

De inbouwhoogte moet zodanig gekozen worden dat (tenzij niet nodig) communicatie met het buitengebeuren mogelijk blijft. Dit heeft voor taatsramen wel enige consequenties.

bron ?

Voor een waterdichte aansluiting zijn verschillende mogelijkheden:

  1. Het raam is rondom voorzien van een lopende band, die geheel aansluit bij het gebruikte dakbedekkingstype.

  2. dakraam en waterdichte aansluiting een geheel.

  3. Aan de bovenkant en de beide zijkanten worden goten geplaatst. Overvallende loodstroken (o.g) welke aan het raam zijn bevestigd zorgen voor de waterdichte aansluiting.

  4. Voorbeeld Velux dakraam 
variant 2  detail voorbeeld Velux dakraam variant 2

  5. Het raam wordt geheel met loodstroken rondom ingedekt.

Variant 2 komt het meest voor.
De aansluiting aan de onderzijde wordt in alle gevallen met een loodslabbe gemaakt.
klik hier om naar boven te gaan 

Dakkapellen algemeen:

Een dakkapel kan het beste omschreven worden als:
een uitbouw van het schuine dakvlak, veelal bestaande uit een verticaal raamkozijn al of niet voorzien van beweegbare delen, twee driehoekvormige zijwangen en een afdekking, gemaakt als een plat-, zadel-, schild- of lessenaarsdak. Let op !    In verband met vergunningsvrij bouwen wordt hierbij toegevoegd:
rondom de dakkapel sprake moet zijn van ‘dak’ / dakbedekking / dakpannen. Is dit niet het geval en is de dakkapel direct op een gevel doorgebouwd dan is volgens de vergunningverstrekkers geen sprake van een dakkapel maar van een dakopbouw.

De drie dakkapellen op naaststaande foto zijn volgens de vergunningverstrekkers dus dakopbouwen en derhalve omgevingsvergunningplichtig.
Voor bouwkundigen zijn het gewoon normale dakkapellen.

Een dakkapel kan direct tijdens de nieuwbouw worden aangebracht, maar wordt vaak naderhand gemaakt om extra ruimte te verkrijgen die nodig is om op zolder een kamer te kunnen maken. De te verkrijgen extra ruimte is wel afhankelijk van de steilte van de kap (de foto spreekt voor zich).

  

Het dak van een dakkapel behoeft niet noodzakelijk horizontaal te zijn. Bij voldoende helling kan de dakbedekking gelijk zijn aan de rest van het dak. De vereiste hellingshoek is afhankelijk van de soort dakbedekking.
  dakhellingen en dakbedekkingsmateriaal bij het onderdeel daken algemeen.
klik hier om naar boven te gaan 

Materiaalgebruik:


Materiaalgebruik voorzijde dakkapel:
  het onderdeel buitenkozijnen, ramen en deuren.
Voor mogelijke standaard aansluitingen van houten kozijnen op dak en zijwangen zie het onderwerp dakkapellen details verderop.

Materiaalgebruik zijkant dakkapel:
Oorspronkelijk metselwerk, daarna meestal zink. Tegenwoordig meestal (bij voorkeur) een onderhoudsvrij plaatmateriaal en/of houten delen. Tenzij polyester prefab of glazen dakkapel.
Ander gevelmateriaal, zoals leien, shingles en zinken losagnes komen ook voor alleen in mindere mate.

De waterdichtheid van de aansluiting gemetselde zijwang met dak is conform de waterdichtheid als bij schoorsteenkanalen met loketten.

Materiaalgebruik dak dakkapel:
  het onderdeel daken algemeen.
In principe zijn de meeste van de hier genoemde dakbedekkingen geschikt en komen dan ook (de een iets dan de ander) voor als dakbedekking bij dakkapellen.

     
    voormalige Julianaschool Culemborg 2015
Beusichemsedijk Culemborg    Beusichemsedijk Culemborg border=

Bij met riet of met shingles gedekte daken zijn de zijwangen veelal niet verticaal, maar glooiend.

rieten dakkapel bedekking  rieten dakkapel bedekking

Indien voorvlak ongeveer een halve cirkel en de opening in het dakvlak ongeveer een halve ellips ook wel vleermuisdakvenster genoemd.
klik hier om naar boven te gaan 

Dakkapellen details:


Gootaansluiting:

bron ?   Conform de gootaansluitingen als bij dakramen

 

Slapers:

Bij gordingkappen moet in praktisch alle gevallen ter plaatse van het dakkapel (en alle overige grote doorbrekingen) een gording worden onderbroken. De vrije einde van deze gording moeten worden ondersteund door middel van een even zware balk, slaper genoemd.

De gordingen waartussen de slapers komen moeten extra dakvlakgewicht gaan dragen. Met de detaillering hiermee rekening houden d.m.v. balkverzwaringen, knieschotten, e.d.

Dakkapellen traditioneel:

De traditionele uitvoering bestaat uit een ter plaatse samengestelde houten constructie. De afmetingen zijn variabel.

Jellema (?)  bron:  Jellema (?)

Dakkapellen polyester:

voorbeeld prefab polyester dakkapel (ca 1985)

1   aftimmering
3   afstandsteun op dakbeschot (2)
4   loodslap op dakpan (5)
6   polyester huif
7   isolatie-laag op spaanplaat (9)
11  gording
12  kozijn
13  zijgoot
14  panlat op tengel (10)
13  bovengoot met hulplat (16)

voorbeeld prefab polyester dakkapel (ca 1985)

Dakkapellen prefab:

De meeste standaard dakkapelvormen zijn prefab verkrijgbaar.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30 - 10 2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
algemeen:
klik hier om naar boven te gaan

Toegang tot zolderberging in het straatje van Vermeer: