Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Daktuinen.


Groene daken staan in het middelpunt van de belangstelling.
Met het groeiende milieubewustzijn komt ook de wens naar voren om onze schaarse, volgebouwde grond terug te winnen en zo de leefkwaliteit in woon- en werkomgeving te verbeteren.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

daktuinen algemeen;
bouwkundige factoren en extra daklasten;
opbouw principe;

beloopbare daken   daktuinen 

Daktuinen:

 • beschermen de dakbedekking tegen mechanische en thermische invloeden;
 • verlengen de levensduur van de totale dakconstructie en verlagen het risico op schade;
 • kunnen de aantrekkelijkheid van gebouwen vergroten en de leefkwaliteit van woon-en werkomgeving verbeteren;
  extra  met de nadruk op kunnen
 • hebben een positieve uitwerking op sfeer en klimaat in de stad;
 • zuiveren de lucht en dempen het lawaai;
 • scheppen nieuwe leefruimte voor plant en dier;
 • ontlasten het openbare rioolnet door vertraging van de regenwaterafvoer.
daktuin Culemborg      daktuin Leiden
foto links:     Goilberdingendijk Culemborg
foto rechts:   Station Leiden (1e perron stadzijde)

Onder daktuinen verstaan we alle type begroeide dakafwerkingen.

Daktuinen kunnen grofweg worden onderverdeeld in daken met extensieve en intensievebegroeiing.

 • Tot de extensieve begroeiing ofwel de (lichte) vegetatiedaken behoren de mos-sedum daken en de kruidendaken.
 • Tot de intensieve begroeiing bestaat uit de zogenaamde 'echte'tuindaken, modern of klassiek, voorzien van struiken, heesters en eventuele bomen.

Als een intensief beplante daktuin als gevolg van het te hoge gewicht of de te hoge kosten niet in aanmerking komt, is extensieve beplanting een uitstekend alternatief. Ook extensieve dakbegroeiing biedt een aanzienlijk bouwkundig en ecologisch nut, terwijl er veel minder eisen worden gesteld ten aanzien van constructie en onderhoud.
klik hier om naar boven te gaan 

Bouwkundige factoren:

Ook al is (bijna) alles mogelijk, toch dient bij het ontwerp van daktuinen met de volgende bouwkundige factoren rekening te worden gehouden:
 • constructie van het dak
 • dakhelling
 • toegestane daklast
 • drukbestendigheid van het isolatiemateriaal
 • windbelasting
 • eisen m.b.t. de brandveiligheid
 • eisen m.b.t. de arbeidsomstandigheden

Daklasten:

Bij toepassing van daktuinen, zowel extensief als intensief, dient rekening te worden gehouden met extra daklasten:

  Mos-sedum dak:

 • hoogte 30-60 mm extra gewicht < 30 kg/m2
 • Kruidendak (Sedum-mos):

 • hoogte 70-120 mm extra gewicht < 50-150 kg/m2

 • Kruidendak (Sedum-gras):
 • hoogte 80-160 mm extra gewicht < 50-150 kg/m2

 • Kruidendak (Gras):
 • hoogte 100-260 mm extra gewicht < 150 kg/m2
 • Tuindak (Modern):

 • hoogte 240-1050 mm extra gewicht < 280-585 kg/m2

 • Tuindak (Klassiek):
 • hoogte 300-1000 mm extra gewicht < 530-900 kg/m2

klik hier om naar boven te gaan


 

Opbouw principe


Rechtstreeks op de dakbedekking:

Op de geisoleerde waterdichte ondergrond wordt een drainage- en een substraatlaag aangebracht.
De waterdichte laag dient voldoende wortelgroeibestendig te zijn en wordt meestal voorzien van een beschermlaag.

De drainagelaag en de substraatlaag worden meestal gescheiden door een filtervlies.

In de substraatlaag wordt de vegetatie aangebracht (soms in combinatie met een worteldoek).

Kant en klaar groensysteem d.m.v. een cassettesysteem:

Verticale begroei´ng:

Een verticale begroeiing is niet natuurlijk, maar wel mogelijk.
Intensieve verzorging en onderhoud op de lange termijn is dan ook noodzakelijk.

zie   het subonderwerp "De verticale tuin"
van het onderwerp "De tuin" behorende bij het onderdeel "ontwerpelementen - exterieur divers".


 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-06-2017 + (verwijzing naar verticale tuin (29-10-2019))

 

 
klik hier om naar boven te gaan


 

 

 extra informatie behorende bij:
Daktuinen:
klik hier om naar boven te gaan

Met de nadruk op kunnen.

privacy daktuin   en voor de privacy de bouwmarkt schutting.

Centrum Leeuwarden (2013)
Hoezo bouwvoorschriften, Welstand- en Monumentencommissies, brandweervoorzieningen, constructieberekeningen op storm, etc.
(of is dit soms een tijdelijke oplossing)
klik hier om naar boven te gaan