Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Beloopbare daken.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

dakterrassen en loopdekken - algemeen;

het groene dak (daktuinen, etc.)    daktuinen 

Dakterrassen en loopdekken:

Het benutten van platte daken voor allerlei doeleinden neemt toe. Bij deze daken treden ongekend veel schades op. Oorzaak hiervan is dat men voorbijgaat aan essentiële ontwerpcriteria.

De risico's van het monteren van hekken, etc aan het dakvlak behoeven nauwelijks enige toelichting.

In verleden toegepaste methode:

(aantekeningen HTS 1978)
 • Verwijder losse grind.
 • Controleer op eventuele zwakke plekken, deze behandelen met koude kleefstof en bestrooien met leislag.
 • Vlonder maken. (gegalvaniseerde spijkers gebruiken i.v.m. roest)
  Maak onder dwarsregel vlonder extra latje dat na verrotten vervangen kan worden. De vlonder gaat dan langer mee.
 • Indien mogelijk i.v.m gewicht betonnen tegels gebruiken.
  aantekeningen HTS 1978

Beloopbare daksystemen zonder dakbedekking:

 • Indien tegels in specielaag worden toegepast moet het afschot in de dragende dakvloer zelf worden aangebracht.
 • Bij in de specie gelegde tegels (b.v. op de betonplaten bij galerijen) moeten zowel de afwerkvloer als de specielaag worden gedilateerd.

Beloopbare daksystemen met dakbedekking:

 • Het afschot moet beslist in de dragende dakvloer zelf worden aangebracht indien tegels worden gekleefd met asfaltbitumen op de dakbedekking.
 • In het geval dat de tegels direct op de dakhuid worden geplaatst moet worden voorkomen, dat tussen de dakbedekking en de tegels een 'vaste' verbinding ontstaat.
  Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een rotvrije folie, bijvoorbeeld in de vorm van twee lagen polyetheenfolie, los gelegd.
 • De drukvastheid van isolatiemateriaal moet minstens 0,2 N/mm2 bedragen.
  Bij toepassing van tegels met steunvlakken of tegels op tegeldragers moet de benodigde drukvastheid van het isolatiemateriaal worden berekend.
 • Gietasfalt mag niet worden toegepast op balkons en terrassen, die in de zon zijn gelegen en die grote puntlasten te verduren krijgen.
 • Vervuiling tussen tegels en dakbedekking, via te grote voegen tussen de tegels onderling, moet vermeden worden.
 buro dakadvies - artikel 1978  bron:  buro dakadvies - artikel 1978
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 30-10-2012

 

 
klik hier om naar boven te gaan