Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Werken op daken.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

werken op daken - algemeen;

 

Over het voorkomen van valgevaar zegt de wet het volgende:


Het tegengaan van valgevaar bij het verrichten van arbeid moet worden voorkomen door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen e.d. (De zgn. randbeveiliging).
Dit voorkomen van valgevaar is in ieder geval noodzakelijk indien arbeid wordt verricht op statische arbeidsplaatsen en het valgevaar 2,5m. of meer is (zoals het werken op platte daken) en bij ieder valgevaar indien arbeid wordt verricht op arbeidsplaatsen, die daarbij in beweging zijn of kunnen komen (zoals het werken op schuine pannendaken, ladders, etc).

Enkele voorzieningen tegen valgevaar van hoogte:


Het Arbobesluit waarin is opgenomen het Bouwprocesbesluit geeft voor nieuwbouw aan dat de gebouweigenaar een plicht heeft bij het inrichten van zijn gebouw voor toekomstig onderhoud. Met nieuwbouw wordt hierbij bedoeld de nieuwbouw vanaf de ingangsdatum van het bouwbesluit Oktober 1984. Dit betekend dat de gebouweigenaar er ook voor moet zorgen dat de ramen op een arbeidsvriendelijke manier bewassen moeten kunnen worden, dat de gevels op een arbeidsvriendelijke manier bereikbaar moeten kunnen zijn en dat het valgevaar hierbij voorkomen is,
 • Collectieve maatregelen hebben hierbij altijd voorrang.
  Toegangsmethodieken van arbeidsmiddelen welke hier grotendeels gebruik van maken staan omschreven als oplossing in het Document Gevelonderhoud.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen komen op de laatste plaats!
  De toegangsmethodieken en arbeidsmiddelen waarbij hier gebruik van gemaakt wordt staan omschreven in het (Supplement) Document Gevelonderhoud.
 • De weg naar het arbeidsmiddel toe wordt ook als werkplek beschouwd en dient overeenkomstig te zijn ingericht.

  Voorbeelden zijn:

 • Daken dienen met met permanente voorzieningen veilig bereikbaar te zijn. (kooiladders, leuningen, toegangsdeur/luik, afzettingen ,markeringen).
 • Tegelpaden, verhardingen t.b.v. de staande ladder
 • Looppaden op daken tevens als markering van de toegangsweg
 • Veilige op- en afstap gelegenheid voor toegang naar het arbeidsmiddel.
 • Etc.

Inspectie en onderhoud van Arbeidsmiddelen(AM) en Persoonlijke Beschermingsmiddelen(PBM):


Arbeidsmiddelen dienen in goede staat te worden gehouden en periodiek geïnspecteerd te worden doch minstens éénmaal per jaar. Op een wijze die voldoet aan de wet. Er zijn diverse instanties die deze inspecties uitvoeren, waaronder o.a. Het Liftinstituut.

Deze plicht geldt dus o.a. voor bijvoorbeeld de volgende produkten welke zich op een gebouw kunnen bevinden:

 • toegangsladders eigendom van de gebouweigenaar, zoals aanhaakladders, opsteekladders, harmonicaladders, uitklapladders, etc;
 • Kooi- en andere gevelladders;
 • Permanente hekwerken, dakrandbeveiliging welke onderhevig zijn aan invloeden welke kunnen leiden tot verslechtering;
 • Permanente en semi permanente hangsteigers en gondelinstallaties;
 • Permanente en semi permanente hangladders;
 • Vaste en verplaatsbare werkbordessen,
 • Aanslagpunten of -systemen welke bedoeld zijn voor het vastmaken van een valbeveiligings- of gebeidsbegrenzingssysteem; Bijv. Borgpunten t.b.v. Safesit of Niet permanente Hangladder;
 • Etc.

Sichting Arbouw:


In de A-bladen van Arbouw (*) wordt aandacht besteed aan de afspraken die de participerende partijen hebben gemaakt hebben over hoe om te gaan met een aantal bekende arboknelpunten zoals: valgevaar, werken met materieel (horizontale en vertikale transportmiddelen), brandgevaarlijke stoffen, fysieke belasting, straling van GSM-masten en het weer.
Belangrijk toegevoegd onderdeel zijn de schema's op basis waarvan een werkgever kan zien welke maatregelen hij moet nemen om het werk veilig te kunnen laten uitvoeren.
*Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw participeren Bouwend Nederland, Federatie van Ondernemers-organisaties in de Afbouw (FOA), FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV.

voor de onderstaande Arbouw brochures zie de verwijzingen naar externe sites van derden:


A blad keuzewijzer valbeveiliging (www.arbo.info) A blad werken op platte daken (www.arbo.info) A blad werken op hellende daken (www.arbo.info)

Toolbox:

Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche
toolbox stichting bedrijfstakregelingen dakbedekkingsbranche    zie de verwijzingen naar externe sites van derden:

Monumentenwacht:

zie de verwijzingen naar externe sites van derden:
publicatie monumentenwacht vlaanderen publicatie monumentenwacht gelderland
Documentatie monumentenwacht Vlaanderen - "Toegankelijkheid van zolders, kapruimtes, daken en goten."
Documentatie monumentenwacht Gelderland - infoblad over het aanbrengen van voorzieningen op hellende en platte daken.

ladderhaak - afbeelding Gevaco.nl  ladderhaak - afbeelding Gevaco.nl
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 09-02-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan