Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Uitmonding schoorstenen bovendaks.

Het rookkanaal moet zo lang mogelijk binnenshuis blijven om zo weinig mogelijk te worden blootgesteld aan afkoeling door de buitenlucht, waardoor de temperatuur van de rookgassen zou kunnen dalen en hun "stijgkracht" afnemen.

Bij een platdak kan het kanaal ter plaatse direct naar buiten treden. De minimumhoogte van het kanaal boven dak is (afhankelijk van de situatie) ongeveer 1 m.
Bij een gebouw met een hellend dak moet zo moelijk het kanaal naar het hoogste punt (de nok) worden geleid. De hoogte boven de nok dient tenminste 75 cm te zijn.
zie schoorsteen   extra bij "Rookkanalen algemeen".

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

dakdoorvoer algemeen;
dakdoorvoer door schuine kap;
schoorsteenverankering;

schoorsteenafdekkingen;

prefab schoorstenen. 

Opmerking algemeen:


Veel van de hier besproken en in het dakenlandschap van het stedelijk gebied duidelijk zichtbare schoorstenen hebben hun oorspronkelijke functie verloren en/of zijn al tientallen jaren niet meer in gebruik.
Je ziet dan ook vaak nieuwe prefab schoorstenen naast de bestaande schoorstenen verrijzen daar sloop vaak te lastig cq te kostbaar is, of omdat de oude schoorstenen niet vanwege het monumentale karakter mogen worden verwijderd.
  

Dakdoorvoer algemeen:

(aantekeningen:   HTS 1977)

Bovendaks moet een buitenspouwblad met geventileerde spouw worden toegevoegd.


Indien deze buitenspouwblad met geventileerde spouw achterwege blijft, bijvoorbeeld bij een bestaand kanaal, dan dient de spouw tussen buis en metselwerk geventileerd te worden.

Als bij toepassing van een ongeisoleerde binnenbuis sterk dampremmende materialen worden toegepast dan dient rekening te worden gehouden met het ontstaan van condens aan de binnenwand bij een nog koude schoorsteen.

dakdoorvoer schoorsteen met spouw   dakdoorvoer schoorsteen met spouw

dakdoorvoer schoorsteen zonder spouw   dakdoorvoer schoorsteen zonder spouw
klik hier om naar boven te gaan 

Dakdoorvoer door schuine kap:


Dakdoorvoer t.p.v. nok.


dakdoorvoer schoorsteen

Bij dakdoorvoer door de nok rekenen op extra spant cq hulpspant om nokbalk op te vangen.

dakdoorvoer schoorsteen
 

Dakdoorvoer t.p.v. dakvoet.


dakdoorvoer schoorsteen
klik hier om naar boven te gaan


 

Schoorsteenverankering:


Hoog opgetrokken schoorstenen die een grote windbelasting moeten opnemen, moeten aan de kap worden verankerd.

schoorsteenverankering

Om de schoorsteen wordt op ongeveer 2/3 van de hoogte van de dakdoorgang af een stalen strop om de schoorsteen gelegd welke met één of twee ankerstangen aan de dakconstructie wordt bevestigd.
(bevestiging met twee ankerstangen geniet de voorkeur.) De verankering kan van het dak naar de schoorsteen afhellend, op oplopend zijn. Indien oplopend dan worden de staven enkele malen getorst om erlangs lopend water te doen afdruppelen. Op de stang zelf wordt t.p.v. de dakaanluiting een kraag gestuikt en met lood waterdicht op het pannen/leiendak aangesloten.
klik hier om naar boven te gaan 

Schoorsteenafdekkingen:

Indien de schoorsteen in de vrije luchtlagen uitmondt, kan deze het beste zonder afdekking worden uitgevoerd, omdat een afdekking het uitstromen van de rook belemmert.

Zie onderstaande mogelijke oplossingen,
(bron:   Jellema bouwkunde III 1964)
waarbij de kanttekening dat de asbest oplossing (schoorsteen met afdekking tegen valwind) niet meer is toegestaan.
(Zolang je er van af blijft worden bestaande kanalen nog wel gedoogd - kijk maar om je heen - je ziet er velen.)(Zie foto als bewijs.)

  

schoorstenen Gevangenpoort   de standaard lage schoorsteen   Gevangenpoort de hoge schoorsteen met afdekkap   speciaal, voor dit doel, gevormde schoorsteenmond
(willekeurig voorbeeld)

In gevallen waarin we met valwinden op de schoorsteen rekening te houden hebben, brengen we boven de schoorsteenmond een extra afdekking aan bestaande uit een betonnenafdekplaat op steunpunten of een fraai gevormde metalen kap.
Een andere mogelijkheid hiervoor is de toepassing van een speciaal, voor dit doel, gevormde schoorsteenmond.
klik hier om naar boven te gaan 
prefab schoorsteen
Ubbink
 

 

 

Prefab schoorstenen:

Prefab schoorstenen zijn er in allerlei soorten en maten. Met tradionele en moderne uitstraling en voor allerlei doeleinden.

Met een gecombineerde prefab schoorsteen ben je in staat om de meeste kanalen van een woning, zoals de afvoer van de mechanische ventilatie de luchttoevoer van de cv-ketel, etc. in één schoorsteen uit te laten komen.
 

Nog net geen prefab:

 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 15-04-2016

 

 
klik hier om naar boven te gaan