Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Mogelijke installaties in sanitaire ruimten. 
mogelijke installatie kanalen

Water:

Volgens het Bouwbesluit moeten er een voorziening voor drinkwater zijn met ten minste één aansluitmogelijkheid op het distributienet van drinkwater en voorts opdat watertoestellen kunnen worden aangesloten ten minste één aansluitpunt per aanrecht, toiletruimte, badruimte, etc.
zie  eventueel ook, het onderdeel "Water installaties algemeen."

Riolering:

zie  eventueel ook, het onderdeel "Binnenriolering en buitenriolering installatie."

Elektra:

zie  voor elektra zonering in badkamers, het onderdeel divers in "Badkamer algemeen."

Ventilatie:

Een toiletruimte moet volgens het bouwbesluit worden geventileerd. Dit mag op zowel een natuurlijke manier als op een mechanische manier geschieden.

De eisen waaraan de ventilatie moet voldoen volgens het bouwbesluit zijn o.a.:

De voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van ten minste:
 • 7.10-3 m3/s voor een toiletruimte;
 • 14.10-3 m3/s voor een al of niet met een toiletruimte samengevoegde badruimte.
 • De afvoer van binnenlucht, bedoeld in het elfde lid, moet rechtstreeks naar buiten plaatsvinden.

  Een opening van de voorziening voor de toevoer van verse lucht en de afvoer van binnenlucht moet zijn gelegen op een afstand van ten minste 2 m van de perceelsgrens, gemeten loodrecht op de uitwendige scheidingsconstructie van de woning of het woongebouw.
  zie  eventueel ook, het onderdeel "Natuurlijke en mechanische ventilatie."

  Gas + verwarming:

  Voor gas indien aanwezig (dit is niet verplicht) geldt hetzelfde als voor water en elektra. Het moet voldoen aan de model-aansluitvoorwaarden.
  Dit geldt voor zowel de installatie als voor de aan te sluiten toestellen.

  Voor de plaatsing van een verwarmingstoestel is een opstelruimte vereist. In het bouwbesluit wordt dit geregeld.
  Maar hetzelfde bouwbesluit laat ook een opstelling in badkamer en toilet toe. Zie hiervoor de gelijkwaardigheidsverklaring.

  Gelijkwaardigheidsverklaringen stooktoestel in badruimte van woning en woongebouw

  De voorgestelde gelijkwaardige oplossing betreft het maken van een opstelplaats voor een stooktoestel in de badruimte, terwijl elders in de woning geen opstelplaats voor een stooktoestel aanwezig is.

  Met het oog op een efficiënt gebruik van de ruimte in de woning ligt het in de rede een dergelijke oplossing als gelijkwaardig te aanvaarden indien de afmetingen van de badruimte ook onder aftrek van de benodigde plaats voor het stooktoestel voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Bij de beoordeling weegt mee dat het Bouwbesluit het hebben van een opstelplaats voor een stooktoestel in de badruimte niet verbiedt. Het te plaatsen stooktoestel moet geschikt zijn voor het gebruik in badruimten.


   

  Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
  dd: 02-01=2016

   

   
  klik hier om naar boven te gaan