Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Openbare toiletruimte algemeen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;
openbare urinoirs;
openbare toiletruimten (prive);

divers; 

Algemeen:

Een openbaar toilet is een toilet dat bestemd is voor algemeen gebruik en dat zich bevindt in de openbare ruimte. Openbare toiletten zijn dus publieke toiletten die door de gemeente worden geplaatst en onderhouden.

noot !
Het aantal openbare toiletten in Nederland is echter, t,o.v. de omringende landen, zeer beperkt.
Nederlandse gemeenten vinden het onderhoud van openbare toiletten een te kostbare zaak, men wordt hierdoor doorverwezen naar de semi-openbare toiletten van derden.

Een semi-openbaar toilet is een toilet dat bestemd is voor algemeen gebruik en dat zich bevindt op een locatie waar veel passanten samenkomen, zoals in trein- of benzinestations, etc.

Een toilet in een particulier bedrijf zoals een horeca-bedrijf of winkel is meestal alleen voor klanten, maar soms (vooral als het een betaald toilet is) voor iedereen.
klik hier om naar boven te gaan 

Openbare urinoirs:

Naast de dienstverlenende functie voor de gebruiker zelf wordt als doelstelling van de plaatsing ook wel genoemd het voorkomen van wildplassen.

Geschiedenis:

bron:  (tentoonstellingscatalogus) - plan 1 1972

openbaar urinoir   openbaar urinoir

Nog in gebruik:


openbaar urinoir   Openbaar urinoir Burgemeester Keestrasingel Culemborg

Moderne versie:


  St jacobstraat Utrecht nabij de Jacobikerk
klik hier om naar boven te gaan


 

Openbare toiletruimten (prive):

Geschiedenis:

achtzaligheden Acht Zaligheden
(gemeentelijk monument te Culemborg, type Religieus erfgoed);

Het gebouwtje in Chaletstijl werd in 1899 gebouwd als toiletgebouw en herbergde ooit acht toiletten (poepdozen) voor de studenten van het kleinSeminarie (katholieke studenten dus : zaligheid).

Het gebouwtje is in 2003 gerestaureerd en heeft thans de functie van tentoonstellingsruimte.


sanitair fort Pampus   (bron foto ?)

klik hier om naar boven te gaan


 

Divers:

Waterzuinige wc (toiletmuseum Delhi)

bron:  (artikel uit "de ingenieur" 2010)

artikel
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 27-09-2020

 

 
klik hier om naar boven te gaan