Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Vloer- en wandafwerking in sanitaire ruimten.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

wateropname scheidingsconstructie;
schachten;
divers; 

Wateropname scheidingsconstructie:

Volgens het bouwbesluit moeten de vloer- en scheidingswanden voldoen aan een aantal voorwaarden m.b.t. de vochthuishouding.
Zo moet in de nieuwbouw de scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte tot een hoogte van 1,2 m boven de vloer een weerstand tegen wateropname bezitten die gemiddeld groter is dan 0.01 kg/(m≤.s1/2) en mag de grens van 0,2 kg/(m≤.s1/2). nergens worden overschreden. Voor de bestaande bouw is deze hoogtemaat 1 m.

Hieraan kan worden voldaan als de vloer en de wanden worden betegeld. Andere oplossingen mogen ook, maar deze komen in de praktijk zelden of nooit meer voor.
Formeel gezien moet worden aangetoond, ook van tegelwerk, dat de wateropname gemiddeld niet groter is dan de eis, doch niemand doet dat.

Om aan de eis te voldoen zal, zeker wanneer men kleine tegels met veel voegwerk toepast, speciale tegelmortel moeten worden gebruikt met een aanzienlijk laag absorptiecoŽfficiŽnt.

De bovengenoemde weerstandseis tegen wateropname geldt voor nieuwbouw eveneens t.p.v. bad en/of douche in badruimten over een lengte van ten minste 3 meter en tot een hoogte van 2,1 meter boven de vloer.
(voor een kleine badkamer van 1600 x 800 is dit op de deur en 1 meter na de hele badkamer)

Voor een bestaande badruimte geldt voor deze wanden dat de vorming van allergenen voldoende wordt beperkt.

Waterdicht uitvoeren van tegelwerken
Om betegelde wanden en vloeren te maken, die  waterdicht zijn is een speciale reeks van (be)handelingen noodzakelijk. Slechts een beperkt aantal producten is geschikt voor deze uitvoering. 
Download Omnicol folder
 

 

 

 

 
Om betegelde wanden en vloeren te maken, die waterdicht zijn is een speciale reeks van (be)handelingen noodzakelijk.

afbeelding:   folder Omnicol
Voor documentatie van een leverancier zie de verwijzingen naar externe sites van derden.
 

zie  voor "Tegels e.d." het onderdeel "(Binnenwand)bekledingen."
en
zie  het onderdeel "Keramische vloerafwerking."
klik hier om naar boven te gaan 

Schachten:

Ook de leidingschacht waar alle leidingen door moeten om bij het toilet te komen moet voldoen aan eisen welke gesteld worden in het bouwbesluit.

Relevant is het artikel over het materiaalgebruik bij brandwerende kanalen, waar een minimale dikte is geëist

Hoofdstuk II van het Bouwbesluit 2000 zegt:
Materiaal, toegepast aan de binnenzijde van een schacht, koker of kanaal moet, indien die schacht, die koker of dat kanaal grenst aan meer dan één brandcompartiment als bedoeld in NEN 6082, en een inwendige doorsnede heeft die groter is dan 0,015 m2, over een dikte van 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, onbrandbaar zijn als bedoeld in NEN 6064.

Het tweede lid is niet van toepassing, indien de schacht, de koker of het kanaal is gelegen in en uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten.
klik hier om naar boven te gaan 

Divers:

Een wastafel wordt standaard met de bovenkant op ongeveer 87 cm hoogte geplaatst. Maar beter is het de montagehoogte van de wastafel aan te passen aan de lengte van de gebruiker.

Op een wastafel kunnen flinke krachten worden uitgeoefend als men erop leunt of de voeten wast. De muur waarop hij komt, moet dan ook stevig zijn. Achter een gipsplaatwand moet ter plekke van de ophanging een stevig raamwerk van hout zitten, tenzij een speciaal ophangframe wordt toegepast.

zie  voor voorbeeld inbouwframe bij toiletruimte algemeen - divers.
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 02-03-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan