Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

funderingen op staal.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

fundering op staal;
fundering op zandstorting  / grondverbetering;
fundering op pijlers  /  putten;
funderingsplaat;


 

Fundering op staal:


Vaste draagkrachtige ondergrond 1 2 meter onder maaiveld.
Bij geringe belasting, of zeer goede bouwgrond, is een breedte van 2 - 3 maal de dikte van het opgaande werk gebruikelijk.

Breedte aanleg wordt bepaald door:


Door de inwerking van vorst in winter situatie kunnen onregelmatige zettingen optreden. We moeten daarom altijd beneden de vorstgrens funderen (= minimaal 600 mm onder maaiveld).

vorstgrens
Bij vorst komt het gehele gebouw met de grond iets omhoog doordat het grondwater bij bevriezing uitzet. Bij plaatselijke dooi (b.v. door on aan de zuidzijde) verloopt de vorstgrens hellend waardoor het bouwdeel aan de dooizijde wil zakken.

Noot! Naast de hier genoemde wintersituaties zijn er ook extreme droge zomersituaties.
   hiervoor het subonderwerp "Zettingsscheuren" van het onderwerp "Funderingen algemeen" behorende bij dit onderdeel.

Gemetselde fundering:

1e laag (vlijlaag) stenen leggen in zand en inwassen met zand, of stampbeton.
zachte steen b.v. 1e soort rood, boerengrauw of kalkzandsteen is voldoende.
verhouding metselspecie 1c - 1k - 5z.
de fundering vertinnen tot aan trasraam.
trasraam, steenkwaliteit klinker, 4-6 lagen boven en onder het maaiveld.
eventuele spouw niet dieper dan 200-250 mm onder maaiveld

Stampbeton fundering:

mengverhouding mortel 1 cement - 3 zand - 5 grind en verwerken in aardvochtige toestand.
    gemetselde fundering op staal

1953 TH Delft afd. Weg- en waterbouwkunde Bouwconstructies
 

Strokenfundering van gewapend beton:

mengverhouding mortel 1 cement - 2 zand - 3 grind.
Bij toenemende aanlegbreedte neemt het moment in het midden van de plaat toe (M=1/8ql) en dienen we een dikkere strook toe te passen.
Geringe variatie in de belastingen moeten worden opgevangen door de stijfheid van de muur,
indien dit niet mogelijk is, zoals bij grote muuropeningen dan dient een verstijvingsrib te worden toegepast.
Grotere variatie's vereisen diverse aanlegbreedten.

Strokenfundering van gewapend beton met verstijvingsrib:

1953 TH Delft afd. Weg- en waterbouwkunde Bouwconstructies

Moderne varianten m.b.v. PS prefab bekistingsystemen:

strokenfundering   fragment van Ekokist-H folder (Havebo.nl)(2015)
klik hier om naar boven te gaan


 

Fundering op zandstorting:

Bij slechte ondergrond, tot 2 meter onder het maaiveld, deze weggraven tot de vaste draagkrachtige grond en hierop een ophoging van een aangeplempte zandlaag aanbrengen.
Een zandstorting is in feite een verbreding van de fundering omdat de funderingsdruk via de zandlaag wordt afgedragen naar de draagkrachtige ondergrond.

1953 TH Delft afd. Weg- en waterbouwkunde Bouwconstructies

  voor grondverbeteringen bij fundering algemeen.
klik hier om naar boven te gaan 

Fundering op pijlers:

Vaste draagkrachtige ondergrond 4 meter onder maaiveld.
  • pijlers van metselwerk

  • Vroeger fundering met spaarbogen ter besparing van metselstenen.
    (I.v.m de hogere belastingen onder aan de pijlers (cq boogvoeten) was vaak een grotere aanlegbreedte nodig.)
  • pijlers van beton

  • (= betonpaal)

fundering op putten:

Vaste draagkrachtige ondergrond 4 meter en meer onder maaiveld.

Komt overeen met pijlerfundering alleen de werkwijze is anders.
De betonnen putringen kunnen worden volgestort met zand of beton e.e.a. is afhankelijk van de af te voeren belastingen.

1953 TH Delft afd. Weg- en waterbouwkunde Bouwconstructies
klik hier om naar boven te gaan 

Fundering op doorgaande funderingsplaat:

Bij zeer brede strokenfundering en bij kleine gebouwtjes, zoals schuren e.d., is het maken van een doorgaande plaat eenvoudiger.
Bij kelders etc de funderingsplaat beindigen met een verzwaarde stook en bij beganegrond vloeren met een z.g. vorstrand.

bij kleine gebouwtjes is het maken van een doorgaande plaat eenvoudiger
 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 22-03-2015

 

 
klik hier om naar boven te gaan