Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

funderingsschade.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

algemeen;

 

Algemeen:

Op een zeker moment kan het vermoeden ontstaan dat er wat mis is met de fundering, vooral als het gebouw in een door de gemeente aangemerkt risicogebied staat. Klemmende deuren, ramen die niet meer goed dicht kunnen, scheuren in de muren en verzakkingen zijn de typische kenmerken van optredende funderingsproblemen, want deze problemen ontstaan door gebrek aan draagkracht en bodeminklinking.

Vooral huizen van voor 1970, die op veengrond of rivierklei staan, hebben hier last van omdat zij veelal op houten palen met bijbehorend houten roosterwerk staan.
  hiervoor het onderwerp "Funderingen op palen" behorende bij dit onderdeel.

De meeste van deze funderingsproblemen worden veroorzaakt doordat het grondwater waarin de houten palen behoren te staan gedurende lange tijd, door aanhoudende droogte tijdens buiutengewoon droge 'zomers, door lekke drainerende riolen, door verlaging van het grondwaterpeil via het grondwaterbeheer van de waterschappen, door een diepe bouwput in de buurt, etc. te laag is, waardoor ze gaan rotten en hun dragende functie daardoor verliezen.

De aansprakelijkheid voor schade door te lage grondwaterstand is slecht geregeld in Nederland. (bron tekstfragment KCAF)
Zo heeft de gemeente een zorgplicht voor het grondwater in openbaar gebied, maar is de eigenaar van een perceel met gebouw verantwoordelijk voor het grondwater vanaf de erfgrens. De eigenaar is ook verantwoordelijk voor de eigen fundering.

Naast paalrot door te lage grondwaterstand kunnen palen, hoewel dit minder voorkomt, ook worden aangetast door bacteriŽn. De snelheid van deze bacteriŽle aantasting wordt bepaald door de lokale grondwaterstromingen en bodemsamenstelling.

Zettingsscheuren:

Zettingsscheuren (bron: Betoniek 1972)

Ook bij funderingen op staal zullen deze funderingsproblemen tot scheurvorming leiden,

daarnaast kunnen door de inwerking van vorst in winter situatie ook onregelmatige zettingen optreden waardoor eveneens (maar nu tijdelijke zichtbare) scheuren ontstaan.
  het onderwerp "Funderingen op staal" behorende bij dit onderdeel.

  

Funderingherstel:

  voor voorbeelden van mogelijk funderingsherstel het betreffende onderwerp behorende bij dit onderdeel.
 

Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 01-02-2024

 

 
klik hier om naar boven te gaan