Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:

Hellingbanen.

Voor de volgende onderwerpen ga naar:

hellingbanen;
opritten voor kleine overbruggingen;


 
hellingbaan afbeelding:   hellingbaan kantoorgebouw nabij Centraal Station Utrecht
(terrein voormalig ziekenhuis)

hellingbanen
a <= 1,50 m     b <= 0,50 m     c <= 1,00 m     d  = 1,20 m     e  = 1,50 m     f  = 1:20 (1:10)
afbeelding:   ASVV 1996 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)

Bouwbesluit:

Volgens het Bouwbesluit 2000 moet een hellingbaan voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • Een hellingbaan moet een breedte hebben van ten minste 1,1 m, mag geen grotere hoogte hebben dan 1 m en mag voorts geen grotere helling hebben dan:
  a   1:12, indien het hoogteverschil niet groter is dan 0,25 m;
  b   1:16, indien het hoogteverschil groter is dan 0,25 m doch niet groter dan 0,5 m, en
  c   1:20, indien het hoogteverschil groter is dan 0,5 m.

 •  
 • Een hellingbaan moet aan de bovenkant over de ten minste vereiste breedte aansluiten op een vrije vloeroppervlakte van ten minste 1,4 m x 1,4 m.

 •  
 • hellingbanen Een hellingbaan moet:
  a   tot een stijghoogte van maximaal 0,6 m aan beide zijkanten zijn voorzien van een afscheiding met een hoogte van ten minste 0,04 m boven de hellingbaan, en
  b   en vanaf een hoogte van 0,6 m aan beide zijkanten zijn voorzien van een afscheiding met een hoogte van ten minste 0,85 m boven de hellingbaan.

opmerkingen:
Ten behoeve van slechtzienden kleurmarkeringen aan het begin en eindpunt van de helling aanbrengen.
Bij een hoogteverschil van meer dan 1,50 m is voor mensen met een handicap een liftinstallatie nodig. Tot 1,80 m kan dit d.m.v. een plateaulift.

Handboek voor toegankelijkheid:

Het Handboek voor toegankelijkheid hanteert ruimere maten dan het Bouwbesluit. Indien mogelijk deze maten laten prevaleren.

toegangkelijkheid   zie   hoofdstuk toegankelijkheid.

Vloerverwarming in gestorte hellingbanen.

Om de veiligheid van een hellingbaan in buitensituaties te verhogen is het aanbrengen van een weertandsmat met afwerklaag en een ontdooisysteem aan te bevelen.
De in de hellingbaan aangebrachte verwarmingskabels voorkomen gladheid door sneeuw, ijs en ijzel in de wintersituatie.

Voor documentatie zie op internet de betreffende leveranciers.
klik hier om naar boven te gaan 
www.triwa.nl

Opritten voor kleine overbruggingen.

(foto:  triwa.nl)

hellingen
afbeelding:   ASVV 1996 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom)

Veel bestaande toegangen zijn niet goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers en mensen slecht ter been. In plaats van de situatie bouwkundig aan te passen is het eenvoudiger en vaak minder kostbaar om een hellingplaat te plaatsen

Uiteraard moet zon verhoging wel aan speciale eisen voldoen. Zie voor mogelijke leverancier bij de verwijzingen naar externe sites van derden.
 

 


Bouwkundig detailleren voor tekenaar en ontwerper:
dd: 27-10-2013

 

 
klik hier om naar boven te gaan